Temanummer om valg af hvedesorter

ProMemo 290  –  fredag d. 24. maj 2024

Dette ProMemo indeholder blandt andet (gå direkte til et af emnerne ved at trykke på linjen):

Mest mulig hvede

Dette forår har igen lært os, at vårbyg er en usikker afgrøde. Alle kan huske, at de har høstet 9 tons maltbyg, men det er de færreste, der husker på, at det nu er tredje år (ud af syv), hvor vårbyggen slår fejl og yder mindre end halvt udbytte.

Herunder tidligere bragt forslag til, hvordan du undgår vårsæd og undgår kvælstofeftervirkning af efterafgrøder (skemaet blev bragt i ProMemo 276).

Der er ikke råd til afgrøder, der ikke yder optimalt. Vi skal love hinanden, at det er sidste år, at så store arealer er overladt til tilfældigheder. Vi har flere gange tidligere påpeget, hvordan du undgår vårsæd. Tag det til dig. Det er påfaldende, at så mange bekymrer sig om at så tidligt, at så mellemafgrøder og/eller at øge arealet med vinterraps. Det er ikke her, risikoen findes, for disse ting kan vi styre. Nej – risikoen ligger i at så vårsæd.

”Der findes marker med græsukrudt”. Ja, men selv om du sår vårsæd, fjerner du ikke græsukrudtet. Vi har lært at reducere græsukrudt til et minimum ved rettidighed og de rette løsninger.

”Der findes tidligt såede marker med havrerødsot”. Ja, men ikke så meget, at det kan svare sig at så dem om. Selv med et udbyttetab på 50 % vil det være bedre at lade afgrøden stå, end at pløje den op og så vårsæd.

Vi ved jo godt, hvordan vi forebygger bladlus og dermed havrerødsot:

 • Effektive midler
 • Variation af middelvalg
 • Anvendelse af resistente sorter

Der findes hvedesorter (ligesom med vinterbyg), der er resistente eller delvis tolerante over for havrerødsot. I England hedder den RGT Wolverine og i USA SY Wolverine. Det ser ud, som om den også har andre resistensegenskaber.

Forklaringer, men ingen undskyldninger

Når du har en plan for at undgå at så efterafgrøder, skal du holde dig til den. En plan uden en strategi er et ønske. Hvis du skal så tidligt, dvs. inden d. 7. september, skal du starte tidligt – gerne i slutningen af august. Hvis du vil så mellemafgrøder før f.eks. 2.års hvede, skal du være klar med det rette udstyr første gang i juli, hvor det regner. Du skal sikre dig, at du kan sprede i hele sprøjtebredden. Ellers må du finde ud af hvordan.

Stilhed før stormen

Foderstoffirmaerne er inde i den stille periode på året. Det er derfor tidspunktet, hvor du ringes op med det formål:

 • at bestille udsæd til næste efterår
 • at fortælle om trusler om mangel på såsæd
 • at fortælle, at ”De bedste sorter vil blive udsolgt”

osv.

Du skal ikke bestille såsæd nu!

Hvorfor?

 1. Det bliver en tidlig høst. Der er god tid til at få såsæd frem
 2. Der er rigeligt udsæd af de fleste sorter – undtaget de meget specielle sorter (f.eks. virus resistente sorter)
 3. Det er ærgerligt at have bestilt en sort og så efterfølgende finde ud af, at du hellere ville have haft en anden. Hvis du bestiller, så vær sikker på, at du kan afbestille igen
 4. Der er mange gode sorter ude hos dine kolleger og hos dig selv, som du kan få lavet en supersåsæd af ..og til en billigere penge.

Da vinterhvede er den største afgrøde hos vores kunder, fokuserer vi i dette ProMemo på dette. I de kommende uger kommer vi ind på de andre store afgrøder.

Hvis du ikke så med, da vi i sidste uge havde et online såsædsseminar i samarbejde med de private rådgivere på Sjælland, kan du gense webinaret her:

https://www.youtube.com/watch?v=xJnVCNT8FWc

”Kend din sort” er et udtryk, vi har arbejdet med de seneste år. Vigtigheden af at kende sortens dyrkningsegenskaber – sammenholdt med dit kendskab til jordtype og klima på din bedrift – afgør, hvilken sort du skal vælge.

Det er vigtigt, at hvis du vælger en sort som Champion eller RGT Stokes, at du ved, at disse er meldugmodtagelige og derfor skal beskyttes mod meldug. Det må ikke komme bag på dig.

Bor du i de nordlige dele af landet, skal vinterfastheden prioriteres utroligt højt – også højere end de sidste procent i udbytte. I 2024 oplevede flere udvintring eller dårlige afgrøder efter vinteren. Her skal fokus være på stærke sorter, som kan modstå det barskere vejr. I de sydligere dele af landet opleves der ikke så store problemer med udvintring, men her kan sygdomstrykket være højere i form af mere septoria.

Der er forskellige parametre, der gør sig gældende på din bedrift. Du kender din ejendom, jordtype og klima. Ud fra dette kendskab vælges den sort, der passer til dig.

Når du kigger på sorter, skal du altid have følgende parametre med i dine overvejelser:

 • Udbytteniveau (udbytte er konge)
 • Dyrkningskvalitet
 • Sygdomsresistens
 • Stråstyrke
 • Kan den sås tidligt?
 • Foderkvalitet

Valg af hvedesorter

Udbytteforsøg ved alm. (sent) såtidspunkt.

Foderhvedesorter

RGT Stokes

RGT Stokes er en krydsning mellem Cougar, KWS Santiago og Revelation. Alle er engelske sorter, men de er også alle sammen fra ’den øverste hylde’. RGT Stokes er meget velegnet til tidlig såning, da den kryber hen langs jorden i efteråret og det tidlige forår. Den tager dog fat, når dagene bliver længere, og temperaturen stiger, og den har en tendens til at blive lidt blødstrået. Derfor skal den vækstreguleres.

Stokes har forholdstal 103 i gennemsnit i landsforsøgene de sidste tre år. Stokes udmærker sig også ved at have den højeste foderværdi.

I 2023 havde mange AgroPro Danmark kunder sorten, og den klarede vinteren flot. Desværre er RGT Stokes udvintret flere steder i de nordlige dele af landet i vinteren 2023.

RGT Bairstow

RGT Bairstow er også en krydsning mellem Revelation, KWS Santiago og Cougar. Det er samme forældre som til RGT Stokes – bare blandet anderledes. Alligevel ligner den slet ikke RGT Stokes – men nærmere KWS Dawsum. Det er i hvert fald svært at se forskel (RGT Bairstow er opkaldt efter en engelsk cricket spiller – relationen til en hvedesort er lidt svær at forstå). I engelske forsøg ligger den helt i top – tæt på Champion. RGT Bairstow ligger lidt under RGT Stokes – både i udbytte og i foderkvalitet. Sorten har gode karakterer for sundhed, men den har dog store udfordringer med udvintring i Nord- og Vestjylland, hvorfor den ikke anbefales dér.

RGT Hexton – ny sort 2024

RGT Hexton er en ny sort til foder, og den har kun været med i landsforsøgene i 2023. Sorten har god sygdomsresistens overfor septoria og gulrust. Til gengæld angribes den af meldug – lige som flere andre højtydende sorter. Den har lav karakter ift. lejesæd. Den kryber om efteråret, så vinterfastheden forventes at være god.

Champion

Champion har i flere år været den højestydende sort. Mange AgroPro Danmark kunder har sorten i denne sæson, og den står flot igen i år. Dog er denne sort også ramt af lidt udvintringsproblemer i Nordjylland.

Champion er velegnet til tidlig såning, men den betaler også rigtig flot for at blive sået lidt senere – f.eks. efter en mellemafgrøde.

Vi ser igen i år meldug i sorten. Derfor forebygges både meldug og septoria tidligt.

Champion starter tidligt – både om efteråret og om foråret.

De nye sorter er testet omkring merudbytter for tidlig såning – vel at mærke i efteråret 2021, som (ligesom 2022) var meget langt og mildt. I et år med et koldt efterår, som godt kunne være 2023, vil tendensen til merudbytte være meget større.

Torp

Torp har resistens overfor jordbårne vira, som gør, at sorten stadig holdes i dyrkning. Hvis du dyrker Torp, skal du være opmærksom på dens modtagelighed overfor meldug, rust, septoria og fusarium.

Pondus

Pondus er en krydsning mellem gode gamle Torp og en nummersort, A4096. Torp har nogle gode egenskaber i forhold til jordbåren virus. Desværre har man ikke taget disse egenskaber med over i Pondus. Vi var forrige år overbeviste om, at Pondus ville skuffe mange steder. Alligevel ligger den på samme udbytteniveau som Champion, hvilket overrasker os meget. Sorten er sund og stråstiv. Den modner desværre en uge senere end andre hvedesorter. Men den har en god vinterfasthed.

Pondus har tendens til manganmangel på lettere jorde – specielt hvis ikke der er placeret DAP 18-20.

I 2024 ser vi tendenser til, at Pondus’ gode resistensegenskaber er under pres. Vi ser mere sygdom i sorten end vanligt. Dette er ikke underligt, da sorternes egenskaber klinger af, jo mere den dyrkes.

Pondus stod godt imod stormen sidste år i høst, hvor den ikke spildte så meget. Områder, der er udsat for udvintring, er også typisk områder, der kan være udsat for storm i høst.

Hvede Mix 2220 – fra Nordic Seed

Dette mix er en blanding af Pondus + Informer + RGT Bairstow. En blanding, som vi har advaret mod på grund af den store forskel mellem sorternes højde og modenhed. Det har i landsforsøgene tilsyneladende ikke kostet væsentligt på udbyttet, men det er en ’grim’ blanding. Udover store udbytter er der også en glæde ved flotte hvedemarker. Det er en glæde, man er foruden med Hvede Mix 2220.

Wheat Mix 2210 – fra Nordic Seed

Dette er en blanding af Pondus, Informer og RGT Saki. Denne sortsblanding er et endnu dårligere valg mellem tre forskellige egenskaber: En sen sort, en lang sort og en kort sort. Det er lige før, man får lyst til at synge sangen: ’En kort, en lang, en trekant, en stang.’ Det er den senest modne sort, der bestemmer, hvornår blandingen er moden. En sortsblanding har den fordel, at når du vælger tre forskellige sorter, er der ingen sort, der har et ’dårligt år’. Til gengæld rammer du dog heller ikke toppen, som hvis du vælger Champion og/eller RGT Stokes.

Heerup

Heerup er en krydsning mellem Substance + (Striker + Robigus). Alle er gamle velkendte sorter med højt potentiale – men også med stor risiko for angreb af guldrust. Heerup er meget blødstrået. Det skal man have respekt for – især ved tidlig såning og for høj udsædsmængde.

Heerup har resistens mod knækkefodssyge og hvedegalmyggen.

KWS Dawsum

KWS Dawsum er en krydsning mellem Kerrin og Costello. Begge er engelske sorter, som har været dyrket i England i mange år. Vinterfastheden kendes ikke. Vi vil ikke anbefale at så hele arealet til med denne sort i Vest- og Nordjylland. Hektolitervægten er høj. Den er kort og stråstiv, men den bliver lidt som ”én af mange”.

I 2024 står afgrøden flot mange steder.

Kvium

Kvium er krydsning mellem Torp + (Stigg + Hereford). Vi har aldrig været specielt glade for Kvium, da den ofte ser helt forkert ud i foråret. Stråstyrken er lav, hvilket gør, at den de første år har ligget og rodet hen ad jorden til høst. Mange har forladt sorten af samme grund. Kvium har været med i landsforsøgene siden 2016, hvor den var topsort med et index på 109. Men som mange andre sorter er den blevet slidt. Derfor er det også vigtigt at dyrke sorter, mens de er nye. Husk dog: Lær sortens egenskaber, inden du sår den.

LG Skyscraper

LG Skyscraber er krydsning mellem (Cassius + NAWW29) + KWS Santiago. Skyscraper var en årgang verdens højestydende sort. I England ligger den stadig i top. Både i 2017 og 2018 var den højestydende i landsforsøgene. Vi importerede sorten i 2019 fra England, da DLG ikke ønskede at sælge sorten, trods det at de repræsenterede sorten i Danmark. Herefter blev sorten solgt i store mængder. Skyscraper led dog et knæk i 2022, hvor vinteren var hård ved den i Nordjylland.

Guinness

Guinness er en krydsning mellem RGT Gravity og LG Skyscraber.

Guinness markedsføres som en enkeltsort til høst 2024. Til sidste års høst blev sorten kun markedsført igennem DLG Wheat Mix. Guinness har vist gode resultater i landsforsøgene 2022 og 2023, hvor den ligger i toppen på udbytte. Guinness er en lang sort, som skal vækstreguleres. Guinness har stor modtagelighed overfor meldug.

Sorten er dog meget høj og blød, så vær opmærksom på dette i forhold til vækstreguleringsstrategi.

Brødhvedesorter

SY Revolution

SY Revolution er virkelig en revolution inden for brødhvede. En sort med mange gode egenskaber, som samtidig følger med foderhvedesorter. Vi vil komme mere ind på sorten senere. Med denne sort kan du dyrke brødhvede med merpris og mere kvælstof – uden at gå på kompromis med udbytte og egenskaber.

KWS Extase

KWS Extase er en fransk sort. Forældrene kendes ikke. Sorten har været på markedet i mange år – og har været i landsforsøgene siden 2016. KWS Extase har nogle år haft udfordringer, men den klarer sig normalt godt – bare den ikke sås for tæt. Nogle år har der været udfordringer med skarp øjeplet. KWS Extase er den højestydende brødhvede, og da den også er den brødhvede med den bedste stråstyrke, er det stadig en sort, der fortjener en vis udbredelse.

Bright

Bright er en krydsning mellem Substance og Tobak. Den er udviklet af SEJET (DLG) som en ny brødhvede, hvilket den også markedsføres som. Sorten har gode bageegenskaber. Og den var med i landsforsøgene allerede i 2017 med et indeks på 101. Efterfølgende har den ligget lavere som så mange andre brødhveder. Sorten har gode brødegenskaber, et højt naturligt proteinniveau og en høj rumvægt. Men som flere andre brødhveder er stråstyrken ikke høj. Man skal derfor passe på med udsædsmængden – især ved tidlig såning.

Informer

Informer er en krydsning mellem Drifter, Br 3610b8 og Tabasco. Det er en brødhvede, hvilket den også har en relevans som. Sorten er tysk, og som så mange andre tyske sorter er den lang og relativ blødstrået. Det er stadig en sund sort – faktisk blandt de sundeste. Den burde dog kun bruges som ren brødhvede og ikke til sortsblandinger, da den ikke passer sammen med andre sorter.

LG Initial

Sorten er på brødhvedelisten. LG Initial har ligget stabilt i landsforsøgene de sidste fem år. Sorten er resistens mod galmyg og knækkefodssyge, stråstyrken er god, og der var ikke lejesæd i sorten i 2023. Den er desuden velegnet til tidlig såning.

LG initial havde en af de højeste protein-procenter i 2023 i landsforsøgene.

DLG Wheat Mix Bread

Sortsblandingen består af Bright, KWS Extase og LG Initial. Gamle Extase bliver ved, og den er en god udbyttestabil sort at have med i blandingen. LG initial har resistens mod knækkefodssyge og galmyg. Bright udmærker sig ved dens høje proteinindhold i kernen.

Sortsforsøg brødhveder

Sortsblandinger fra DLG

DLG Wheat Mix Top Yield

Top Yield er en blanding af Heerup, RGT Stokes og Guinness. Tre individuelt gode sorter, som har en god sundhed. Vær opmærksom på, at Guinness er meget længere end de andre sorter. Vi mener ikke, at denne sammensætning bør sås.

Da vi sidste år var rundt og se hvedeforsøg bl.a. på Ultanggård, var Guinness meget høj og blød.

Wheat Mix Star

Wheat Mix Star er en blanding af Heerup, Kvium og RGT Stokes. Dette er et eksempel på, hvordan en ny og lovende sort løfter de to gamle sorter op. Det er en udmærket blanding af tre sorter, der umiddelbart ligner hinanden. Desværre har vi set eksempler på, at Heerup i blandingen – af en eller anden årsag – får mange flere sorte aks end i en ren Heerup-bestand.

Dryssespild høst 2023

Nordic Seed har lavet forskellige observationer omkring sorternes evne til undgå dryssespil i ekstremt vejr.

Mange oplevede store tab sidste år, da stormen ramte os. Ovenfor er deres observationer. Husk dine egne erfaringer, når der vælges vinterhvedesort.

Velkendte sorter i fremavl 2024.

Udbyttetal tre år kontra modningsdato. Som det ses bliver pondus meget sent moden.

Sorter på engelsk (tidlig såning)

Ved tidlig såning ligger Champion i gennemsnit 9 % over gennemsnittet af andre sorter. Den virusresistente sort RGT Wolverine ligger på gennemsnittet. Det vil sige, at der er 9 % merudbytte at sprøjte mod lus for.

Havrerødsot-resistent vinterhvedesort

I England har man en havrerødsot-resistent hvedesort, der hedder Wolverine. Den bliver ikke forhandlet i Danmark, men vi arbejder på at få noget hertil – eller af tilsvarende sorter.

Forbandede gylle – fortsat

Effekten var forudsigelig, og det var også meningen. Ovenstående overskrift på ProMemo 286 har givet anledning til flere reaktioner. Fra opbakning til kommentarer som: ”typisk tankegang fra en sjællænder”. Vi er glade for begge reaktioner. Det viser, at der bliver tænkt over tingene. Som med sloganet: ”Jo dybere spor, jo større udbytte”. Vi ønsker at flytte tingene – og ikke bare gøre og sige, som man plejer. Vi kan gøre tingene bedre, når vi bevarer hovedet på skuldrene – og ikke løber rundt med det under armen.

’Forsøj’ med tidlig udbringning af gylle. Parcellen blev udbragt tidligt med store spor som konsekvens – men også med et potentiale, der forventeligt er to tons større. Hvad betyder lidt spor så?

Fosfor er vigtig hele året

Hos samme kunde blev der sået sen hvede i et dårligt og vådt såbed.

I parcellen t.v. blev der placeret 100 kg TSP (fosfor)/ha. Forskellen er stadig tydelig og bekræfter den store effekt og nødvendigheden af placeret fosfor til alle afgrøder.

Galmyggen har været her

Nogen har sprøjtet vinterrapsen i begyndende blomstring. Andre har sprøjtet to gange – også i rapsens afblomstring. Hvad der kan betale sig bedst, er der ikke nogen, der præcist ved. Hvad vi dog ved er, at der også i år har været skulpegalmyg, der har lagt æg i skulperne.

Markmøder – de tre første er gennemført

Vestjylland, Vestfyn og Lolland

Vi har til dato gennemført tre markmøder. Det er et nyt initiativ, som dog kræver større opbakning fremover, hvis vi skal ulejlige vores kunder. Møderne har været af høj kvalitet, og værterne har vist afgrøderne frem – både de vellykkede afgrøder og de, som har haft udfordringer.

Hos Michael Rasmussen, Glamsbjerg, Fyn, så vi bl.a. vekselbyg. En særdeles flot endda, som deltagerne blev meget imponeret over (og lidt misundelige på).

Aks i vekselbyg hos Michael Rasmussen.

Fantastisk vinterraps i to meters højde hos Martin Justesen, Kettinge på Lolland.

Deltagerne var enige om, at det var blandt de bedste rapsmarker nogensinde. Martin nørder med tingene, og det viser hans marker også. Som Martin siger: ”Der går ikke én dag, hvor jeg ikke tænker på, hvordan jeg kan gøre det bedre’.

Husk markmøder i denne uge (uge 22) – Mors og Odsherred

I denne uge skal vi se, om den uofficielle danmarksmester i rapsdyrkning Lars Riis, der sidste år igen vandt præmie ved YEN konkurrencen i England, kan følge med Martin Justesens raps. Det bliver svært.

Oven i forventelige fantastiske rapsmarker, viser Lars sine andre flotte marker frem. Lars kunne godt have fundet på samme sætning som Martin, hvis ikke han var sådan en sindig og ’ydmyg’ jyde.

Der bliver opsat AgroPro Danmark beachflag, som viser vej. Deltagere fra AgroPro Danmark er Mads, Alexander, Mathias og Vagn.

Markmøderne er hos nogle af de dygtigste og mest dedikerede AgroPro Danmark kunder.

Trods den travle tid håber vi, at de fleste kan deltage i markmøderne. Tag naboen og medarbejderne med. Det er koncentreret rådgivning – uden de store dikkedarer. Se nedenstående oversigt eller følg linket her:

Markmøder forår 2024

Markbesøg – kalender forår/sommer 2024

Tag fat i os, hvis du ønsker besøg.

Uge 22              Nordjylland/Midtjylland (Mathias), Fyn (Alexander), Sjælland/Samsø (Mads og Vagn)

Uge 23              Vestjylland (Mathias og Alexander), Polen/Sjælland (Mads og Vagn)

Uge 24              Sønderjylland (Alexander), Nordvestjylland (Mathias), Bornholm/Lolland (Mads/Vagn)

Uge 25              Nordjylland/Midtjylland (Mathias), Fyn (Alexander), Sjælland/Samsø (Mads og Vagn)

       Ta’ et smugkig

Her til venstre ser du et eksempel på vores nyhedsbrev ProMemo.

Vores ProMemo’er udgives en gang om ugen – også som podcast. Det indeholder altid aktuelt stof. Det kan både være:

 • Et temanummer
 • Aktuel rådgivning
 • Nyheder i branchen 
 • Et spørgsmål fra en abonnent
 • Info om arrangementer

eller noget andet relevant/interessant.

Skulle du – efter at have læst ProMemo’et – have spørgsmål til os, er du altid velkommen til at ringe/skrive til os rådgivere. Se kontaktinformationer her:

Kontakt os