Information om behandling og opbevaring af personoplysninger

I forbindelse med reglerne i Persondataforordningen (GDPR) skal vi her informere om, hvordan vi behandler og opbevarer dine personoplysninger.

Vi vil informere dig om følgende:

 1. Vores dataansvarlighed og kontaktoplysninger
 2. Vores formål med behandling og opbevaring af dine personoplysninger
 3. Kategorier af personoplysninger
 4. Modtagere af dine personoplysninger
 5. Hvor stammer dine personoplysninger fra
 6. Vores opbevaring af dine personoplysninger
 7. Dine rettigheder ved at være registreret hos os
 8. Din klagevejledning til Datatilsynet

Ovenstående punkter er uddybet nedenfor. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

AgroPro Danmark ApS

Fjorddraget 28

4300 Holbæk

1. Vores dataansvarlighed og kontaktoplysninger

 

AgroPro Danmark er dataansvarlig for behandlingen og opbevaringen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

 

Vores kontaktoplysninger:

 

AgroPro Danmark ApS

Fjorddraget 28

4300 Holbæk

 

CVR-nr. 36068914

Tlf.: 30 68 20 18

E-mail: agropro.admin@agropro.dk

2. Vores formål med behandling og opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger bliver udelukkende behandlet og opbevaret med følgende specifikke formål:

  • Vi skal kunne rådgive dig indenfor planteavl
  • Vi skal kunne indberette diverse landbrugsrelaterede oplysninger om dig
  • Vi skal kunne sende dig nyhedsbreve og markedsføringsmateriale (dette kan til enhver tid afmeldes)

 

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler og opbevarer oplysninger som f.eks.:

  • Navn
  • Adresse
  • CVR-nummer
  • Bankoplysninger
  • Privat e-mailadresse
  • Privat telefonnummer

4. Modtagere af dine personoplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger til eksempelvis:

  • Landbrugsstyrelsen
  • Din bopælskommune
  • Plantedirektoratet
  • Øvrige relevante myndigheder

5. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Dine personoplysninger, som vi behandler og opbevarer, stammer enten fra:

  • Dig selv eller
  • Fra tredjepart, dvs. diverse relevante myndigheder

6. Vores opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe formålet er relevant.

Senest 6 år efter ophør af samhandel vil dine personoplysninger blive slettet permanent.

7. Dine rettigheder ved at være registreret hos os

Ifølge Persondataforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

  • Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i dine egne personoplysninger

  • Berigtigelsesret: Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger, som omhandler dig

  • Sletningsret: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer

  • Begrænsningsret ift. behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser

  • Indsigelsesret: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller den lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring

  • Transmissionsret (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os.

8. Din klagevejledning til Datatilsynet

Er du utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets “Vejledning om registreredes rettigheder”.

Gå ind på Datatilsynets hjemmeside her: www.datatilsynet.dk.