Alexander Petersen

Jeg hedder Alexander Deigaard Petersen.

Jeg kommer oprindeligt fra Holbæk-egnen på Sjælland, hvor jeg er opvokset på landet.

Landbruget har altid været min store interesse, og da jeg blev 13 år, fik jeg job som skoledreng på en kvæg-ejendom lidt nede ad vejen. Arbejdet udviklede sig over årene, og jeg fik prøvet kræfter med forskelligt markarbejde, som var min primære interesse.
Min mor er virksomhedskonsulent for landmænd, så økonomi i landbrugssektoren har altid været et samtaleemne omkring spisebordet. Jeg vil tro, at min interesse for at optimere afgrødesammensætningen og maskinomkostningerne udspringer derfra.

Jeg bor i dag i Ringe på Fyn sammen med min kæreste Natasja (som oprindeligt kommer fra Fyn) og vores 2 børn, Wilmer og Mynte.

Jeg blev uddannet agrarøkonom fra Dalum Landbrugsskole, hvor jeg sideløbende afsluttede en akademi-merkonomuddannelse i strategi og økonomi.

Indtil jeg begyndte i AgroPro Danmark, havde jeg en stilling som driftsleder på Seinhuus Gods. I seks år var jeg – i samarbejde med godsejer og en rådgivende bestyrelse – med til at udvikle og optimere driften. Vi har bl.a. opnået:

 • at udvide arealet fra 300 til 750 ha agerjord.
 • at optimere afgrødesammensætningen, så afgrøderne i sædskiftet spiller hinanden gode og bidrager til en høj afregning. Vi dyrkede: Engrapgræs, rødsvingel, rajgræs og spinat til frø, sukkerroer, raps og lidt ærter til udlæg samt byg, hvede og hybridrug. Alt kornet blev afsat til fremavl.
 • en uofficiel danmarksrekord i hvededyrkning i 2022 med et udbytte på 16,3 tons/ha. Dette skete i samarbejde med AgroPro Danmark, og det udløste en bronzemedalje i Yen Awards. Vi havde også en rapsmark med til Yen Awards. Den gav et udbytte på 6,9 tons/ha.
 • at være medstifter af Stevnskalven, som feder Jersey tyrekalve op i samarbejde med en række kvægproducenter.
 • at indarbejde en stor del biogasgylle, slam og Carbokalk i gødningsplanen. Formålet har været, at det ikke må kompromittere planteavlen men til gengæld være til med at øge jordens potentiale.
 • at optimere stykomkostninger og maskinomkostninger – vel at mærke uden at gå på kompromis med dyrkningssikkerhed og afgrødernes potentiale.
 • at graduere gødning og stifte bekendtskab med forskellige teknikker til rækkedyrkning af frøgræs.

Tiden før Seinhuus Gods

Før jeg startede på Seinhuus Gods, har jeg:

 • i 2018 afsluttet min agrarøkonom-uddannelse.
 • i 2017 været høsthjælp på Solbakken – med en masse forskelligt frøgræs og havefrø.
 • i 2017 afsluttet min produktionsleder-uddannelse.
 • i 2015-2016 arbejdet på Hømgården med meget frøgræs og spinat. Min interesse for frø tog mig en tur til omkring New Zealand. Her arbejdede jeg med vandet planteavl, hvor jeg bl.a. stiftede bekendtskab med Eric Watson, som dengang tog hvedeverdensrekorden med 16,7 tons/ha.
  På vejen hjem fra New Zealand var jeg med i såsæsonen på en stor farm i Australien, hvor jeg fik øjnene op for stordrift og vigtigheden af en god logistik.
 • i 2015 været faglært landmand.
 • i 2013-2014 været landbrugselev ved Frandsen Farms – en farm med en stor andel frøgræs og spinat.
 • i 2011-2012 været landbrugselev på Ryegaard Gods.
 • gennem folkeskoletiden haft fritidsjob på en kvægejendom, hvor jeg primært hjalp til i marken.

Jeg har siden starten af min uddannelse haft en stor interesse for frøgræs og spinat, hvilket har taget mig omkring mange spændende frøavlere.
Jeg tror en del af interessen stammer fra økonomien, og jeg har altid syntes, at det var spændende, hvis vi kunne dyrke nogle afgrøder, som man kunne tjene nogle flere penge på.

Vagn Lundsteen + Noget fantastisk jord = Verdensrekordforsøg

Jeg mødte Vagn Lundsteen første gang, da han i 2019 ikke lykkedes med at slå hvedeverdensrekorden. Dengang havde vi på Seinhuus Gods netop købt en ejendom, som lå helt ud til Stevns Klint, hvor der gennem 40 år havde været æglæggende høns. Det var noget fantastisk jord at arbejde med, og jordbundstallene var – trods den store mængde hønsemøg – også fornuftige.
Jeg ringede til Vagn og fortalte ham, at vi havde købt noget jord, som jeg syntes, vi skulle prøve at slå hvedeverdensrekorden på. Vagn blev efterfølgende rådgiver for Seinhuus Gods, og vi havde fra start af et tæt og spændende samarbejde.

Nu er jeg så i AgroPro Danmark. Grunden til skiftet fra Seinhuus Gods og hertil er, at jeg synes, det kunne være spændende at arbejde som planteavlsrådgiver og se, hvor meget jeg kan hjælpe planteavlere med at øge deres udbytter og bundlinje. Jeg har igennem min landbrugskarriere tilegnet mig en del viden, som jeg sætter en ære i at dele ud af.

Jeg har – og har altid haft – et højt ambitionsniveau, og jeg sætter en ære i, at tingene er i orden. Da jeg var dreng, begyndte jeg at spille som DJ til skolefesterne, hvilket hurtigt udviklede sig til en professionel karriere. Jeg har – fra jeg var 17 år, og til jeg var 27 år – spillet mere end 500 aftener for mange danseglade gæster. Det er en tid, jeg husker tilbage på som en meget spændende, lærerig og selvudviklende periode.

I dag bruger jeg min fritid med familien og på at løbe.

AgroPro Danmark er ikke en kæmpestor topstyret organisation – men en butik, hvor alle deler en kæmpe passion for at styrke dansk planteavl. Jeg er rigtig stolt af at være en del af den butik.