Temanummer om kvælstof som den begrænsende faktor, samt nye muligheder med Præcisions Jordbrug (ProMemo 122-2021)
Temanummer om kvælstof som den begrænsende faktor, samt nye muligheder med Præcisions Jordbrug (ProMemo 122-2021)

For første gang, måske ikke sidste, arrangerede vi i Plantefagligt Forum (private planteavlsrådgivere på Sjælland) Planteavlskonference onsdag d. 24. februar som webinar. Tælleren …

Temanummer om N-min prøver (ProMemo 121-2021)
Temanummer om N-min prøver (ProMemo 121-2021)

Nu er frosten gået af jorden de fleste steder (dog stadig ikke på nordvendte sider i det nordligste). Så er det tid at tage jordprøver til bl.a. N-min analyse – men også for at se …

Temanummer om Interfiller produkter (ProMemo 120-2021)
Temanummer om Interfiller produkter (ProMemo 120-2021)

Jeg erkender, at vi har valgt side. Vi anbefaler Interfillers produkter. Hvorfor? • Fordi vi har været med til at udvikle dem. • Fordi, når vi efterlyser et produkt, der kan dit el…

Temanummer om over- og udvintring (ProMemo 119-2021)
Temanummer om over- og udvintring (ProMemo 119-2021)

Vi troede slet ikke, at vi kunne få vinter igen. Den sidste uge har sandelig vist os noget andet. Temperaturer lokalt ned under minus 20 – med Horsens og området vest for Odense so…

Temanummer om svampemidler (ProMemo 118-2021)
Temanummer om svampemidler (ProMemo 118-2021)

I Tyskland, Polen og til dels Sverige har de en lang række svampemidler, som vi enten aldrig får – eller også kun i begrænset forsinket form. Sidste år blev vi lovet Univoq og Bala…

Så må der gødes (ProMemo 117-2021)
Så må der gødes (ProMemo 117-2021)

På mandag er det 1. februar. Så må der gødes. Og der skal gødes, fordi alle gode muligheder for at tildele gødning tidligt skal udnyttes. Det er altså ikke et spørgsmål, om der ska…

Temanummer om lys bladplet i vinterraps (ProMemo 116-2021)
Temanummer om lys bladplet i vinterraps (ProMemo 116-2021)

Jeg vil starte med en erkendelse. Lys bladplet blev undervurderet i 2020. Tidligere år har vi kunnet bekæmpe/håndtere Lys bladplet med Orius i en relativ lav dosering – men ikke i …

For lidt og for meget (ProMemo 115-2021)
For lidt og for meget (ProMemo 115-2021)

De fleste kender til Justus von Liebigs minimumskar. Det næringsstof, der er for lidt af, er det, som begrænser udbyttet. Billedligt talt (herunder) som et kar, hvor hver stav er e…

Hønen eller ægget (ProMemo 114-2021)
Hønen eller ægget (ProMemo 114-2021)

Der er en holdning i den konventionelle rådgivning om, at det drejer sig om at spare, hvor der spares kan, ellers er der ikke økonomi i planteavl. Jeg er af den modsatte opfattelse…

Temanummer om sprøjteplaner 2021 (ProMemo 113-2020)
Temanummer om sprøjteplaner 2021 (ProMemo 113-2020)

Som skrevet i sidste ProMemo er der risiko for mangel på planteværn i foråret. Vi ved ikke, hvad der eventuelt kommer til at mangle. Derfor har vi lavet et udkast til sprøjteplaner…

Invitation til Planteavlskongres onsdag d. 27.01.2021 (ProMemo 112-2020)
Invitation til Planteavlskongres onsdag d. 27.01.2021 (ProMemo 112-2020)

I mange år har vi afholdt Planteavlsdagen hos Comwell, Roskilde. Men intet er som det plejer i disse Coronatider. Mange afholder arrangementer som webinarer. Men det er ikke det sa…

Temanummer om vinterarbejde (ProMemo 111-2020)
Temanummer om vinterarbejde (ProMemo 111-2020)

Det er koldt derude. Jordtemperaturen er på 4 grader. Det har jeg målt med ’julegaven’ til mine medlemmer fra 2016. Mere herom længere nede i nyhedsbrevet. Det er godt, at jordtemp…

AgroPro Danmark

AGROBALANCE

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

Ligevægtsprincippet

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet 

Følg AgroPro Danmark på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.

Bliv medlem