Temanummer om kulstofbinding og CO2-balance (ProMemo 65-2020)
Temanummer om kulstofbinding og CO2-balance (ProMemo 65-2020)

Den 2. januar sendte jeg en mail til Troels Toft, sektordirektør for Planter på SEGES, samt til Torben Hansen, formand for planter, Landbrug og Fødevarer. Årsagen var, at jeg i for…

Temanummer om sprøjteplaner, forår 2020 (ProMemo 64-2020)
Temanummer om sprøjteplaner, forår 2020 (ProMemo 64-2020)

Igen i år er der sket meget på planteværnssiden. Der er kommet nye ukrudtsmidler og svampemidler. Insektmidler og svampemidler er udgået, og gamle kendinge er kommet på ”nye flaske…

Temanummer om dyser og sprøjteteknik (ProMemo 63-2020)
Temanummer om dyser og sprøjteteknik (ProMemo 63-2020)

Som en opfølgning på sidste ProMemo temanummer omkring sprøjtekapacitet, følger her et temanummer om dyser og sprøjteteknik. Igen bliver Danfoil-brugerne sat lidt udenfor. Alligeve…

Temanummer om sprøjtekapacitet (ProMemo 62-2019)
Temanummer om sprøjtekapacitet (ProMemo 62-2019)

Med fare for at gentage mig selv tillader jeg mig at friske op på emnet – trods tidligere nyhedsbreve med samme emne. Mange skifter sprøjter i disse tider. Der skiftes ofte til stø…

Alle taler om vejret (ProMemo 61-2019)
Alle taler om vejret (ProMemo 61-2019)

November 2019 er nu erklæret for den vådeste måned, siden vi startede med at måle. 2019 har netop passeret tidligere rekord for vådeste år, men da der stadig er 18 dage tilbage af …

Temanummer om vårafgrøder (ProMemo 60-2019)
Temanummer om vårafgrøder (ProMemo 60-2019)

De sidste år er der sket et stort skred opad på vårbyg-området. Flere af vores kunder høster mellem 9 og 10 tons pr. hektar. Det er lidt i strid med den gængse opfattelse. I Englan…

Temanummer om målrettede efterafgrøder (ProMemo 59-2019)
Temanummer om målrettede efterafgrøder (ProMemo 59-2019)

Egentligt skulle dette ProMemo have handlet om vårafgrøder, men det bliver næste uge. Vi blev snigløbet af mandagens politiske forlig om tredobling af efterafgrødearealet. Hele uge…

Temanummer om etableringssystemer (ProMemo 58-2019)
Temanummer om etableringssystemer (ProMemo 58-2019)

En såmaskine holder ikke evigt. Så er spørgsmålet: ”Skal jeg købe en tilsvarende, eller er det på tide at kigge efter andre muligheder?” I fodboldverdenen er der en vending, der he…

Temanummer om AgriTechnica 2019 (ProMemo 57-2019)
Temanummer om AgriTechnica 2019 (ProMemo 57-2019)

Mandag og tirsdag i denne uge (11.-12. november) var vi på AgriTechnica, den store landbrugsmesse, der afholdes hvert andet år i Hannover. Det er verdens største landbrugsmesse og …

Hvorfor slog vi ikke verdensrekordforsøget ? (ProMemo 56-2019)
Hvorfor slog vi ikke verdensrekordforsøget ? (ProMemo 56-2019)

Jeg har for nylig holdt et indlæg on, hvorfor vi ikke kunne slå verdensrekorden i hvedeudbytte i år. Dette indlæg - i form af nogle powerpoint-præsentationer - vil jeg meget gerne …

Temanummer om svampebekæmpelse 2020 (ProMemo 55-2019)
Temanummer om svampebekæmpelse 2020 (ProMemo 55-2019)

Jeg har længe med fuld overbevisning skrevet og snakket om de nye svampemidler, der kommer til kommende sæson. Det var sikkert og vist, at vi fik mindst to nye super-svampemidler. …

Temanummer om jordens frugtbarhed (ProMemo 54-2019)
Temanummer om jordens frugtbarhed (ProMemo 54-2019)

Dette ProMemo er kraftig inspireret af professor Jørgen E. Olesen, der holdt et indlæg om jordens vitalitet på AgroPros Planteavlsdag d. 27. januar 2018. Professoren hævder, at jor…

AgroPro Danmark

Planteavlsdage

Husk at sætte kryds i kalenderen - og tilmeld dig vores planteavlsdag:

Roskilde: Onsdag d. 29. januar 2020

Horsens: Fredag d. 31. januar 2020

Du finder programmet her:

Program, planteavlsdag i Roskilde

Program, planteavlsdag i Horsens

Det bliver en fantastisk spændende og inspirerende dag, så glæd dig. 

AgroBalance

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

Ligevægtsprincippet

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet 

Følg AgroPro Danmark på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.

Bliv medlem