Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 84-2020)
Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 84-2020)

Regnen falder uens ud over landet. Mange steder på Sjælland begynder tørkepletterne nu. Det er selvfølgelig for tidligt - men hellere nu end i den fase, hvor kerneindlejringen sker…

Temanummer om rettidighed (ProMemo 83-2020)
Temanummer om rettidighed (ProMemo 83-2020)

Jeg blev for nogle år siden inviteret til at holde indlæg i en forening, der hedder ”Altid foran”. Det gav mig anledning til at tænke over dette ambitiøse og lidt selvforherligende…

Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 82-2020)
Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 82-2020)

Tiden, hvor vi diskuterede, om vi skulle svampebeskytte vinterrapsen, er heldigvis overstået for mange år siden. Og dog! Mange vælger at springe denne behandling over på grund af d…

Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 81-2020)
Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 81-2020)

Mange aborterede skud, begyndende meldug og septoria, samt gulrust i flere sorter. Dette er status i mange hvedemarker. Vi har været begunstiget af det tørre og kolde vejr, hvad an…

Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 80-2020)
Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 80-2020)

Rapsen er gul, men ved nærmere gennemgang er der kun få eller ingen skulper. Frostvejret i sidste uge og ugerne før har ødelagt pollenproduktioen, hvilket også gør, at rapsen ikke …

Temanummer om svampemidler (ProMemo 79-2020)
Temanummer om svampemidler (ProMemo 79-2020)

Univoq er et helt nyt aktivstof i en helt anden gruppe, end vi ellers kender. Desværre blev midlet ikke godkendt til 2020, som ellers forventet. En lille mangel i ansøgningsmateria…

Bekymrende (ProMemo 78-2020)
Bekymrende (ProMemo 78-2020)

Det er mit lod at være bekymret på vegne af mine kunder, selvom jeg som hovedregel er positiv. Men jeg er bekymret for tiden. Vejrudsigten for de næste uger lover kun koldt, tørt o…

Aktuel planteavlsrådgivning - påsken 2020 (ProMemo 77-2020)
Aktuel planteavlsrådgivning - påsken 2020 (ProMemo 77-2020)

Det er for tidligt at bekymre sig og for sent at ærgre sig. Men ”tørken” fortsætter hele næste uge, ifølge YR. DMI melder lidt regn i påsken. Hvorfor skriver jeg det? Fordi kun få …

Temanummer om sprøjteteknik (ProMemo 76-2020)
Temanummer om sprøjteteknik (ProMemo 76-2020)

Hvornår sprøjter vi optimalt i forhold til de forskellige midler? Spørgsmålet kan besvares enkelt, men udfordringen er, at vi oftest blander forskellige midler sammen (ukrudt, væks…

Temanummer om vækstregulering og ukrudtsbekæmpelse (ProMemo 75-2020)
Temanummer om vækstregulering og ukrudtsbekæmpelse (ProMemo 75-2020)

Når jeg har været på Bornholm på mandag, har jeg været hele landet rundt første gang. Og det er meget forskelligt, hvad jeg ser. De store områder, der har fået ekstra meget regn, e…

Såtid og andet godt (ProMemo 74-2020)
Såtid og andet godt (ProMemo 74-2020)

Man får sjældent løn som fortjent, men som forventet. Det er der et gammelt ordsprog, der siger. Endnu engang er kvælstofprognosen politisk bestemt. De vådeste 6 måneder nogensinde…

Efter regn kommer sol (ProMemo 73-2020)
Efter regn kommer sol (ProMemo 73-2020)

Overskriften skulle dække over det vigtige i at udnytte alle minutter, hvor der kan køres gødning ud – også selv om der bliver spor, og gerne mere end gødningsplanen siger. For de …

AgroPro Danmark

AgroBalance

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

Ligevægtsprincippet

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet 

Følg AgroPro Danmark på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.

Bliv medlem