Temanummer om blokdyrkning, ”nye afgrøder” og nye tanker

(ProMemo 136-2021)

En ringe vårbyg mange steder, de store arealer med efterafgrøder og deraf påtvungne efterafgrøder, stigende problemer med græsukrudt og fortsat krav om effektivisering. Alt dette øger fokus
Skrevet af Vagn Lundsteen

Skulpegødskning og anden aktuel planteavlsrådgivning

(ProMemo 135-2021)

Temabilledet er ’Ugens Havremark’. Den er sået først i marts og er nu ca. en halv meter høj. Viser endnu en gang, hvor vigtigt tidlig såning er. Ja, ja, jeg ved godt, at det er det muliges k
Skrevet af Vagn Lundsteen

Temanummer om græsukrudt

(ProMemo 134)

Selvom der er længe til, at vi skal sprøjte ukrudt i vintersæden, er dette emne absolut aktuelt, da det nu aktuelt er til at vurdere, hvad der har virket og ikke.
Skrevet af Vagn Lundsteen

“En blandet landhandel”

(ProMemo 133-2021)

Dette ProMemo omhandler aktuelle behandlinger, næringsstofmangler og sortsvalg i vinterhvede.
Skrevet af Vagn Lundsteen

Aktuel planteavlsrådgivning

(ProMemo 132-2021)

Ovenstående billede af ’Ugens vårhvede’ er fra Skælskør, Sydsjælland. Marken er sået d. 23. november og står rigtig flot. Den er nu ved at overhale de omgivende vinterhvedemarker, og den vil
Skrevet af Vagn Lundsteen

Stilhed før stormen

(ProMemo 131-2021)

Regnen og vejret i den kommende uge varsler nye tider for afgrøderne. Sagt på en anden måde: Det hele vil eksplodere i vækst. Og med væksten kommer udfordringerne i form af svampesygdomme og
Skrevet af Vagn Lundsteen

Vejrlige udfordringer

(ProMemo 130-2021)

Denne uges temabillede er af en Grahamhvede på Sjælland. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad den fejlede. Vi tog jordanalyser; intet mærkværdigt. Så tog vi plantesaftanalyser; stadig ikke noget
Skrevet af Vagn Lundsteen

Aktuel planteavlsrådgivning

(ProMemo 129-2021)

Temabillede er fra Fyn. Det er den mark, som jeg i et tidligere ProMemo kaldte for ’Fynsk Forår’. I skrivende stund er den gødet med 220 N, og den står til at få ’resten’ af kvælstofgødninge
Skrevet af Vagn Lundsteen

Temanummer om plantesaftanalyser, verdensrekordforsøg og meget mere

(ProMemo 128-2021)

Temabilledet er denne gang taget i hvedemark på Lolland. Til venstre er der ikke placeret fosfor ved såning. Til højre er der placeret 100 kilo DAP 18-20 ved såning. Jeg har anbefalet placer
Skrevet af Vagn Lundsteen

Aktuel planteavlsrådgivning

(ProMemo 127-2021)

Den forløbne uge har været en fysisk og psykisk rutschebane – med store udfordringer i rådgivningen. Jeg har normalt ikke noget mod udfordringer, men dem, jeg har mødt i den forløbne uge, ha
Skrevet af Vagn Lundsteen

Temanummer om aktuelle udfordringer

(ProMemo 126-2021)

Temabilledet er fra Hornsherred på Sjælland i en mark, hvor hveden ikke rigtig trives. Tre forhold bestemmer succesraten. Vinteren (der var ingen sne, da det var koldt), sorten og ikke minds
Skrevet af Vagn Lundsteen

Temanummer om vækstregulering, dyser og sprøjteteknik

(ProMemo 125)

Blanding af ukrudtsmidler og vækstreguleringsmidler kan i nogle tilfælde forstærke effekten af vækstreguleringsmidlerne, så virkningen bliver for kraftig, og afgrøden derfor kan skades.
Skrevet af Vagn Lundsteen

AgroPro Danmark:

Vores nyhedsbrev ProMemo

Som medlem modtager du hver uge vores nyhedsbrev – som vi kalder ProMemo. 

Se et eksempel på et ProMemo her

AgroBalance - hvad er det?

AgroBalance er et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

Ligevægtsprincippet

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv).

Kilde: Europa-Parlamentet 

Følg AgroPro Danmark på facebook

undefined

Bliv medlem

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.