Opfølgning på N-min analyserne (ProMemo 19-2019)
Opfølgning på N-min analyserne (ProMemo 19-2019)

Der tikker N-min analyser ind hver dag. Dejligt, at så mange har valgt at følge vores råd. Stor er overraskelsen de fleste steder over, hvor lidt mineraliseret kvælstof, der findes…

Temanummer om gødning efter potentiale (ProMemo 18-2019)
Temanummer om gødning efter potentiale (ProMemo 18-2019)

Datoen har rundet 1. februar. Det er nu muligt at tilføre handels- og husdyrgødning, hvor der ikke er snedække eller jorden er frossen ned i 10 cm dybde. Heldigvis er jorden stadig…

Temanummer om N-min. (ProMemo 17-2019)
Temanummer om N-min. (ProMemo 17-2019)

Når frosten er gået af jorden igen, er det tid at udtage jordprøver med det formål at måle hvor meget tilgængeligt kvælstof, der er til stede ved vækststart. Dette er vigtigere end…

Scener fra en Plantekongres (ProMemo 16-2019)
Scener fra en Plantekongres (ProMemo 16-2019)

Vanen tro var jeg til Plantekongres i Herning Kongrescenter d. 15. januar. Vanen tro var jeg der kun om tirsdagen, og vanen tro var der gode og mindre gode indlæg. Jeg vil i dette …

Med fokus på det største udbytte, med den mindste indsats - Part 2 (ProMemo 15-2019)
Med fokus på det største udbytte, med den mindste indsats - Part 2 (ProMemo 15-2019)

De artikler, som jeg har skrevet omkring rapsafregning, har givet en del henvendelser. Flere har sendt afregninger til mig – med henblik på, at jeg vil gennemgå dem. Konklusionen e…

Med fokus på det største udbytte, med den mindste indsats (ProMemo 14-2019)
Med fokus på det største udbytte, med den mindste indsats (ProMemo 14-2019)

For at få et højt udbytte skal fundamentet være i orden. Det har jeg skrevet mange gange før. Alligevel er det her, vi starter. Mange har de seneste år fået taget jordbundsanalyser…

Potentialet er stort, men midlerne er begrænsede (ProMemo 13-2018)
Potentialet er stort, men midlerne er begrænsede (ProMemo 13-2018)

Morgenens nyhed i Radioaviserne var 300 landmænds konkurser eller tvangssalg i 2018. Hvad de ikke fortalte var, at vi kun har set toppen af isbjerget. Kun de allerfærreste af disse…

Med fokus på ikke at blive snydt i en handel (ProMemo 12-2018)
Med fokus på ikke at blive snydt i en handel (ProMemo 12-2018)

Man skal aldrig sælge skindet, før bjørnen er skudt. Der er meget, der kan gå galt. Du skal ikke sælge afgrøder, du ikke har. Det er et andet godt skudsmål. Aktuelle gode priser ka…

Temanummer om uvildig rådgivning (ProMemo 11-2018)
Temanummer om uvildig rådgivning (ProMemo 11-2018)

Der findes ikke uvildig rådgivning. Måske upolitisk og uafhængig – men alene det at rådgive, at fremhæve en løsning fremfor en anden, gør at rådgivningen ikke længere er uvildig.

Temanummer om kålbrok i efterafgrøder (ProMemo 10-2018)
Temanummer om kålbrok i efterafgrøder (ProMemo 10-2018)

Olieræddikerne har, ligesom andre efterafgrøder, haft et godt efterår. De har produceret en stor mængde biomasse og har samlet meget kvælstof op i efteråret. Det er godt, og det si…

Det bliver sjovere at være planteavler (ProMemo 9-2018)
Det bliver sjovere at være planteavler (ProMemo 9-2018)

Aldrig har afgrøderne stået bedre end i dette efterår. Hvis vinteren er os nådig, er der lagt i kakkelovnen til noget exceptionelt. Potentialet skal udnyttes fuldt ud, og så nytter…

Med fokus på planteavlsrådgivning (ProMemo 8-2018)
Med fokus på planteavlsrådgivning (ProMemo 8-2018)

Med sammenlægningen af AgroBalance og AgroPro Sjælland til AgroPro Danmark, er der også sket en praktisk ændring. Indtil nu har de to rådgivningsselskaber kørt separat. Hvor AgroBa…

PLANTEAVLSDAG JANUAR 2019

undefined

Vi har lavet et sammendrag fra Planteavlsdagene på Bygholm og i Roskilde. Dette sammendrag kan ses her:

Sammendrag fra Planteavlsdagen

Links de enkelte indlæg findes i detaljeret form herunder:

Cikader og andet kryb

Soyl – præcisions landbrug

potentiale i frøavl 

Fosfor – det er noget, vi mangler. Hvad blokerer?

Kvælstofgødskning efter potentiale

Ukrudt - Et højt potentiale forpligter

Vækstregulering – et must i 2019

Svampebekæmpelse efter potentiale

Potentialet er 10 tons i vinterraps. Hvordan når vi det?

Fra plov til Conservation Agriculture

Mere kulstof vil sikre mere frugtbar og velfungerende jord

Potentiale i biopesticider

---

I forbindelse med planteavlsdagene har vi lagt skemaet til analyse af jordprøver (N-min.) ud, så alle kan få glæde af det. Du kan finde det her:

Skema - Jordanalyse N-min.

---

AGROBALANCE

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

 

LIGEVÆGTSPRINCIPPET

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet

 

Følg AgroPro Danmark på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.

Bliv medlem