Temanummer om N-min. analyser (ProMemo 69-2020)
Temanummer om N-min. analyser (ProMemo 69-2020)

Mens vi venter på at kunne køre gødning i marken, kan tiden passende bruges til at få målt, hvad der er af gødning i jorden. Ikke kun kvælstof, men også de andre næringsstoffer. Ma…

Temanummer om at tilpasse indsatsen til potentialet (ProMemo 68-2020)
Temanummer om at tilpasse indsatsen til potentialet (ProMemo 68-2020)

Aldrig har der været så store variationer mellem afgrøderne, mellem landsdelene. De store regnmængder, især i Nord- og Vestjylland, men også i Vestsjælland, har efterladt store omr…

Planteavlsdag med fokus på faglig bæredygtighed (ProMemo 67-2020)
Planteavlsdag med fokus på faglig bæredygtighed (ProMemo 67-2020)

PLanteavlsdagene i Roskilde og Horsens har været supergode. Vi har nok alle taget noget viden med hjem, som vi kan anvende på den ene eller anden måde.

Temanummer om gødskning - med fokus på især vinterraps (ProMemo 66-2020)
Temanummer om gødskning - med fokus på især vinterraps (ProMemo 66-2020)

Vi nærmer os den 1. februar, hvor det i princippet er tilladt at tilføre gødning i form af handelsgødning eller husdyrgødning. At det så er de færreste steder, der kan køres, er en…

Temanummer om kulstofbinding og CO2-balance (ProMemo 65-2020)
Temanummer om kulstofbinding og CO2-balance (ProMemo 65-2020)

Den 2. januar sendte jeg en mail til Troels Toft, sektordirektør for Planter på SEGES, samt til Torben Hansen, formand for planter, Landbrug og Fødevarer. Årsagen var, at jeg i for…

Temanummer om sprøjteplaner, forår 2020 (ProMemo 64-2020)
Temanummer om sprøjteplaner, forår 2020 (ProMemo 64-2020)

Igen i år er der sket meget på planteværnssiden. Der er kommet nye ukrudtsmidler og svampemidler. Insektmidler og svampemidler er udgået, og gamle kendinge er kommet på ”nye flaske…

Temanummer om dyser og sprøjteteknik (ProMemo 63-2020)
Temanummer om dyser og sprøjteteknik (ProMemo 63-2020)

Som en opfølgning på sidste ProMemo temanummer omkring sprøjtekapacitet, følger her et temanummer om dyser og sprøjteteknik. Igen bliver Danfoil-brugerne sat lidt udenfor. Alligeve…

Temanummer om sprøjtekapacitet (ProMemo 62-2019)
Temanummer om sprøjtekapacitet (ProMemo 62-2019)

Med fare for at gentage mig selv tillader jeg mig at friske op på emnet – trods tidligere nyhedsbreve med samme emne. Mange skifter sprøjter i disse tider. Der skiftes ofte til stø…

Alle taler om vejret (ProMemo 61-2019)
Alle taler om vejret (ProMemo 61-2019)

November 2019 er nu erklæret for den vådeste måned, siden vi startede med at måle. 2019 har netop passeret tidligere rekord for vådeste år, men da der stadig er 18 dage tilbage af …

Temanummer om vårafgrøder (ProMemo 60-2019)
Temanummer om vårafgrøder (ProMemo 60-2019)

De sidste år er der sket et stort skred opad på vårbyg-området. Flere af vores kunder høster mellem 9 og 10 tons pr. hektar. Det er lidt i strid med den gængse opfattelse. I Englan…

Temanummer om målrettede efterafgrøder (ProMemo 59-2019)
Temanummer om målrettede efterafgrøder (ProMemo 59-2019)

Egentligt skulle dette ProMemo have handlet om vårafgrøder, men det bliver næste uge. Vi blev snigløbet af mandagens politiske forlig om tredobling af efterafgrødearealet. Hele uge…

Temanummer om etableringssystemer (ProMemo 58-2019)
Temanummer om etableringssystemer (ProMemo 58-2019)

En såmaskine holder ikke evigt. Så er spørgsmålet: ”Skal jeg købe en tilsvarende, eller er det på tide at kigge efter andre muligheder?” I fodboldverdenen er der en vending, der he…

AgroPro Danmark

Ekskursion til Sverige og Polen

Vi inviterer til en ekskursion til Sverige og Polen, 8.-11.juni 2020

Se program her:

Ekskursion til Sverige og Polen - program

Planteavlsdage

Program, planteavlsdag i Roskilde

Program, planteavlsdag i Horsens

I forbindelse med Planteavlsdagene kan du her finde de forskellige præsentationer:

Velkomst, Plantefagligt forum

Insekter i en interessant tid

Svampebehandling betaler sig altid

Vækstregulering og præcisionsdyrkning

Alternativer til efterafgrøder

Mange penge i tidlig høst - Hvordan?

Dyrkningsmetoder

Dræning, kulstof og kvælstof

Nye proteinafgrøder

CRIPS Cas og klimaændringer

Grænseværdier for pesticider

Goodvalley, et eventyr - 1.del

Goodvalley, et eventyr - 2.del

Hvorfor slog vi ikke verdensrekorden?

AgroBalance

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

Ligevægtsprincippet

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet 

Følg AgroPro Danmark på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.

Bliv medlem