Ulven er kommet! (ProMemo 100-2020)
Ulven er kommet! (ProMemo 100-2020)

Her tænkes ikke på de importerede ulve, der for nogle år siden blev konstateret flere steder i Jylland. Ej heller på FC Midtjyllands Maskot. Det der hentydes til, er de mange gange…

Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 99-2020)
Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 99-2020)

Jeg får flere spørgsmål omkring hvor længe efter såning, du kan sprøjte med DFF. Det er bedst lige efter såning, men hvis du ikke når det, så kan du køre frem til kornet bryder ige…

Temanummer om trusler i rapsen (ProMemo 98-2020)
Temanummer om trusler i rapsen (ProMemo 98-2020)

Ovenstående billede er af en veletableret efterafgrøde med olieræddike og honningurt. Mange har ikke sået vinterraps til tiden – eller slet ikke, fordi de har valgt at så efterafgr…

Såtid (ProMemo 97-2020)
Såtid (ProMemo 97-2020)

I min verden er det stadig for tidligt at så rug og 2. års hvede, men er du færdig med ovenstående, skal du ikke holde stille med sågrejet. Vi sår, når der er godt såbed. Datoen er…

Retfærdighed (ProMemo 96-2020)
Retfærdighed (ProMemo 96-2020)

Retfærdighed: Hvad med efterafgrøderne? Mange har kørt og sået efterafgrøder, hvor de i stedet kunne have sået vinterraps. Nu er det for tørt mange steder til at så vinterraps. Her…

Temanummer om efterårsbehandlinger (ProMemo 95-2020)
Temanummer om efterårsbehandlinger (ProMemo 95-2020)

Knapt har vi høstet, før næste sæsons planer skal være på plads. For alle de, som har sendt afgrødeplaner, eller som har reageret på henvendelsen fra Mads, er der lavet planer, som…

Specialnummer om rapssorter (ProMemo 94-2020)
Specialnummer om rapssorter (ProMemo 94-2020)

Udfordringen med rapsforsøg er, at de ofte bliver høstet kort før den nye sæson starter. Selv med en tidlig høst, som i år, er der flere, der høster vinterraps senere, end den nye …

Temanummer om etablering og efterårsbehandlinger i vinterraps (ProMemo 93-2020)
Temanummer om etablering og efterårsbehandlinger i vinterraps (ProMemo 93-2020)

Der er kæmpe forskelle på udbytterne i år. Indenfor samme geografiske område kan udbytterne svinge fra 3 til 6 tons. Det er ikke bonitet eller klima, der er afgørende. Det er håndv…

Temanummer om vekselhvede og vinterbygudbytter (ProMemo 92-2020)
Temanummer om vekselhvede og vinterbygudbytter (ProMemo 92-2020)

I skrivende stund er der stadig ikke lagt udbytter for vinterbyg ind i Landsforsøgene trods det, at vinterbyghøsten er overstået flere steder. Vi har dog modtaget nogle resultater …

Aktuel rådgivning om græsukrudt, rapsafregning, tidlig høst m.m. (ProMemo 91-2020)
Aktuel rådgivning om græsukrudt, rapsafregning, tidlig høst m.m. (ProMemo 91-2020)

Det var forudsigeligt. De høje afgifter på Boxer og Stomp vil medføre store resistensproblemer. Men det er sket før og voldsommere, end jeg havde frygtet. Jeg vil erkende, at probl…

Temanummer om droner (ProMemo 90-2020)
Temanummer om droner (ProMemo 90-2020)

Alle burde eje en drone. Den er ikke så svær at flyve med, og det koster ikke noget at få et dronetegn. Alle må flyve dem, så længe det ikke er over bynære områder. Den jeg har, he…

Temanummer om græsukrudtsbekæmpelse (ProMemo 89-2020)
Temanummer om græsukrudtsbekæmpelse (ProMemo 89-2020)

Alt er nemt, når du ved, hvordan du skal gøre. Det gælder også for ukrudt. Men selv med stor viden og erfaring er der alligevel udfordringer, der ikke er helt så nemme at løse.

AgroPro Danmark

AgroBalance

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

Ligevægtsprincippet

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet 

Følg AgroPro Danmark på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.

Bliv medlem