Temanummer om plantesaftanalyser og mikronæringsstoffer (ProMemo 23-2019)
Temanummer om plantesaftanalyser og mikronæringsstoffer (ProMemo 23-2019)

Mikronæringsstofferne hører til i den øverste del af udbyttepyramiden. Hvis udbyttepotentialet er lavt, er det ofte ikke rentabelt at tilføre dem. Til gengæld må de ikke mangle, nå…

Temanummer om sprøjteplaner (ProMemo 22-2019)
Temanummer om sprøjteplaner (ProMemo 22-2019)

Gul- og brunrust i hvede, rug og tritikale, og bygrust i vinterbyg, samt meldug i alle overvintrende kornarter. Det er hvad, vi starter op med at bekæmpe. Værst er det i Syd- og Øs…

Så er det såtid! (ProMemo 21-2019)
Så er det såtid! (ProMemo 21-2019)

Jeg ved godt, at det virker provokerende, selvom det er ment som motiverende. Mange står aktuelt på ski, …”og så skriver ’han’, at vi skal så!” Du skal måske ikke så nu, men det er…

Temanummer om eftervirkning af efterafgrøder og gødning til vinterraps (ProMemo 20-2019)
Temanummer om eftervirkning af efterafgrøder og gødning til vinterraps (ProMemo 20-2019)

Jeg medgiver, at det er overraskende, at der i de fleste analyser er så lidt kvælstof i jorden. Vi ville nok alle sammen have troet, at der var mere at gøre godt med ovenpå den var…

Opfølgning på N-min analyserne (ProMemo 19-2019)
Opfølgning på N-min analyserne (ProMemo 19-2019)

Der tikker N-min analyser ind hver dag. Dejligt, at så mange har valgt at følge vores råd. Stor er overraskelsen de fleste steder over, hvor lidt mineraliseret kvælstof, der findes…

Temanummer om gødning efter potentiale (ProMemo 18-2019)
Temanummer om gødning efter potentiale (ProMemo 18-2019)

Datoen har rundet 1. februar. Det er nu muligt at tilføre handels- og husdyrgødning, hvor der ikke er snedække eller jorden er frossen ned i 10 cm dybde. Heldigvis er jorden stadig…

Temanummer om N-min. (ProMemo 17-2019)
Temanummer om N-min. (ProMemo 17-2019)

Når frosten er gået af jorden igen, er det tid at udtage jordprøver med det formål at måle hvor meget tilgængeligt kvælstof, der er til stede ved vækststart. Dette er vigtigere end…

Scener fra en Plantekongres (ProMemo 16-2019)
Scener fra en Plantekongres (ProMemo 16-2019)

Vanen tro var jeg til Plantekongres i Herning Kongrescenter d. 15. januar. Vanen tro var jeg der kun om tirsdagen, og vanen tro var der gode og mindre gode indlæg. Jeg vil i dette …

Med fokus på det største udbytte, med den mindste indsats - Part 2 (ProMemo 15-2019)
Med fokus på det største udbytte, med den mindste indsats - Part 2 (ProMemo 15-2019)

De artikler, som jeg har skrevet omkring rapsafregning, har givet en del henvendelser. Flere har sendt afregninger til mig – med henblik på, at jeg vil gennemgå dem. Konklusionen e…

Med fokus på det største udbytte, med den mindste indsats (ProMemo 14-2019)
Med fokus på det største udbytte, med den mindste indsats (ProMemo 14-2019)

For at få et højt udbytte skal fundamentet være i orden. Det har jeg skrevet mange gange før. Alligevel er det her, vi starter. Mange har de seneste år fået taget jordbundsanalyser…

Potentialet er stort, men midlerne er begrænsede (ProMemo 13-2018)
Potentialet er stort, men midlerne er begrænsede (ProMemo 13-2018)

Morgenens nyhed i Radioaviserne var 300 landmænds konkurser eller tvangssalg i 2018. Hvad de ikke fortalte var, at vi kun har set toppen af isbjerget. Kun de allerfærreste af disse…

Med fokus på ikke at blive snydt i en handel (ProMemo 12-2018)
Med fokus på ikke at blive snydt i en handel (ProMemo 12-2018)

Man skal aldrig sælge skindet, før bjørnen er skudt. Der er meget, der kan gå galt. Du skal ikke sælge afgrøder, du ikke har. Det er et andet godt skudsmål. Aktuelle gode priser ka…

AgroBalance

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

 

LIGEVÆGTSPRINCIPPET

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet

 

Følg AgroPro Danmark på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.

Bliv medlem