Temanummer om vekselhvede og vinterbygudbytter (ProMemo 92-2020)
Temanummer om vekselhvede og vinterbygudbytter (ProMemo 92-2020)

I skrivende stund er der stadig ikke lagt udbytter for vinterbyg ind i Landsforsøgene trods det, at vinterbyghøsten er overstået flere steder. Vi har dog modtaget nogle resultater …

Aktuel rådgivning om græsukrudt, rapsafregning, tidlig høst m.m. (ProMemo 91-2020)
Aktuel rådgivning om græsukrudt, rapsafregning, tidlig høst m.m. (ProMemo 91-2020)

Det var forudsigeligt. De høje afgifter på Boxer og Stomp vil medføre store resistensproblemer. Men det er sket før og voldsommere, end jeg havde frygtet. Jeg vil erkende, at probl…

Temanummer om droner (ProMemo 90-2020)
Temanummer om droner (ProMemo 90-2020)

Alle burde eje en drone. Den er ikke så svær at flyve med, og det koster ikke noget at få et dronetegn. Alle må flyve dem, så længe det ikke er over bynære områder. Den jeg har, he…

Temanummer om græsukrudtsbekæmpelse (ProMemo 89-2020)
Temanummer om græsukrudtsbekæmpelse (ProMemo 89-2020)

Alt er nemt, når du ved, hvordan du skal gøre. Det gælder også for ukrudt. Men selv med stor viden og erfaring er der alligevel udfordringer, der ikke er helt så nemme at løse.

Temanummer om såsæd og tidlig såning (ProMemo 88-2020)
Temanummer om såsæd og tidlig såning (ProMemo 88-2020)

Goldfodsygen breder sig i mange marker. Vinterbyggen og vinterrapsen gulner. De første frøgræsmarker høstes inden for en uge på Lolland-Falster, og de første vinterbygmarker skal f…

Temanummer om glyfosatbehandlinger (ProMemo 87-2020)
Temanummer om glyfosatbehandlinger (ProMemo 87-2020)

Landbruget lavede tidligere en aftale om ikke at sprøjte brødkorn med glyphosat. Hvad fik vi ud af det? Ikke en øre. Man skal ikke lave frivillige aftaler uden at få noget igen. Ku…

Temanummer om kalk og reaktionstal (ProMemo 86-2020)
Temanummer om kalk og reaktionstal (ProMemo 86-2020)

En sund sjæl i et sundt legeme. Det gælder for mennesker, og det gælder for planter. Når der er balance i planterne, har de større modstandsdygtighed. pH neutral er 7. Det er ikke…

Temanummer om rapsafregning (ProMemo 85-2020)
Temanummer om rapsafregning (ProMemo 85-2020)

Jeg har valgt at skrive om dette emne, da jeg gang på gang oplever, at mine medlemmer bliver snydt i rapsanalyser og afregninger. Det er ikke sjovt at blive snydt – og slet ikke fl…

Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 84-2020)
Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 84-2020)

Regnen falder uens ud over landet. Mange steder på Sjælland begynder tørkepletterne nu. Det er selvfølgelig for tidligt - men hellere nu end i den fase, hvor kerneindlejringen sker…

Temanummer om rettidighed (ProMemo 83-2020)
Temanummer om rettidighed (ProMemo 83-2020)

Jeg blev for nogle år siden inviteret til at holde indlæg i en forening, der hedder ”Altid foran”. Det gav mig anledning til at tænke over dette ambitiøse og lidt selvforherligende…

Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 82-2020)
Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 82-2020)

Tiden, hvor vi diskuterede, om vi skulle svampebeskytte vinterrapsen, er heldigvis overstået for mange år siden. Og dog! Mange vælger at springe denne behandling over på grund af d…

Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 81-2020)
Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 81-2020)

Mange aborterede skud, begyndende meldug og septoria, samt gulrust i flere sorter. Dette er status i mange hvedemarker. Vi har været begunstiget af det tørre og kolde vejr, hvad an…

AgroPro Danmark

AgroBalance

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

Ligevægtsprincippet

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet 

Følg AgroPro Danmark på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.

Bliv medlem