Det bliver sjovere at være planteavler (ProMemo 109-2020)
Det bliver sjovere at være planteavler (ProMemo 109-2020)

Jeg tør næsten ikke sige det, da der stadig er meget, der kan gå galt. Men vi har et godt udgangspunkt for den kommende høst. Godt etablerede afgrøder de fleste steder. Udsigt til …

Temanummer om vårafgrøder og CommodiCarbon (ProMemo 108-2020)
Temanummer om vårafgrøder og CommodiCarbon (ProMemo 108-2020)

Som jeg tidligere har skrevet, er det lidt svært at sætte sig op til at skrive om vårsæd, når der er så små udbyttemæssige forskelle mellem sorterne. Men djævlen ligger i detaljen.…

Opfølgning (ProMemo 107-2020)
Opfølgning (ProMemo 107-2020)

Når jeg ikke har et fagligt sigende billede, kan jeg jo altid lægge et naturbillede ind. Ovenstående har jeg taget en morgen i Thy. Bagved fjordens røde vand mod øst ligger Mors og…

Temanummer om forberedelse til vårafgrøder (ProMemo 106-2020)
Temanummer om forberedelse til vårafgrøder (ProMemo 106-2020)

Det er svært at sætte sig op til at skrive om vårafgrøder, når der er så længe til foråret, og sortforskellene er så små. Men firmaerne er meget aktive og ringer landmændene ned. D…

"Udbytte er konge!" (ProMemo 105-2020)
"Udbytte er konge!" (ProMemo 105-2020)

Det er en gammel nyhed, men jeg bringer den alligevel. Eric Watson, fra Ashburton, på Canterbury Plains, Sydøen på New Zealand, har slået sin egen verdensrekord i hvedeudbytte: 17,…

Temanummer om efterafgrødestrategi (ProMemo 104-2020)
Temanummer om efterafgrødestrategi (ProMemo 104-2020)

Tiden nærmer sig d. 20. oktober, hvor alle rettidigt etablerede efterafgrøder kan destrueres. Afhængig af udviklingen af efterafgrøden er det vigtigt at vurdere, hvad der skal ske …

Hvem høster mest? (ProMemo 103-2020)
Hvem høster mest? (ProMemo 103-2020)

Jeg har hørt udbytter i vinterraps fra 2,5 tons til næsten 6 tons – men hvad høstede du? Det er svært at lave benchmarking, men for dem, som vi laver planlægning for, kender vi, hv…

Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 102-2020)
Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 102-2020)

Aktuelt er lusetruslen – og dermed risikoen for havrerødsot – det alt overskyggende problem. Uanset om marken er sået 1. september eller 20.september, finder jeg lus. Og de fleste …

Aktuel rådgivning (ProMemo 101-2020)
Aktuel rådgivning (ProMemo 101-2020)

I dette ProMemo sætter jeg for alvor min troværdig på spil. Jeg får en del henvendelser omkring gule pletter på vinterrapsbladene. Pletterne er der, uanset om rapsen er sprøjtet me…

Ulven er kommet! (ProMemo 100-2020)
Ulven er kommet! (ProMemo 100-2020)

Her tænkes ikke på de importerede ulve, der for nogle år siden blev konstateret flere steder i Jylland. Ej heller på FC Midtjyllands Maskot. Det der hentydes til, er de mange gange…

Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 99-2020)
Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 99-2020)

Jeg får flere spørgsmål omkring hvor længe efter såning, du kan sprøjte med DFF. Det er bedst lige efter såning, men hvis du ikke når det, så kan du køre frem til kornet bryder ige…

Temanummer om trusler i rapsen (ProMemo 98-2020)
Temanummer om trusler i rapsen (ProMemo 98-2020)

Ovenstående billede er af en veletableret efterafgrøde med olieræddike og honningurt. Mange har ikke sået vinterraps til tiden – eller slet ikke, fordi de har valgt at så efterafgr…

AgroPro Danmark

AgroBalance

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

Ligevægtsprincippet

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet 

Følg AgroPro Danmark på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.

Bliv medlem