Stilhed før stormen

(ProMemo 131-2021)

Regnen og vejret i den kommende uge varsler nye tider for afgrøderne. Sagt på en anden måde: Det hele vil eksplodere i vækst. Og med væksten kommer udfordringerne i form af svampesygdomme og
Skrevet af Vagn Lundsteen

Vejrlige udfordringer

(ProMemo 130-2021)

Denne uges temabillede er af en Grahamhvede på Sjælland. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad den fejlede. Vi tog jordanalyser; intet mærkværdigt. Så tog vi plantesaftanalyser; stadig ikke noget
Skrevet af Vagn Lundsteen

Aktuel planteavlsrådgivning

(ProMemo 129-2021)

Temabillede er fra Fyn. Det er den mark, som jeg i et tidligere ProMemo kaldte for ’Fynsk Forår’. I skrivende stund er den gødet med 220 N, og den står til at få ’resten’ af kvælstofgødninge
Skrevet af Vagn Lundsteen

Temanummer om plantesaftanalyser, verdensrekordforsøg og meget mere

(ProMemo 128-2021)

Temabilledet er denne gang taget i hvedemark på Lolland. Til venstre er der ikke placeret fosfor ved såning. Til højre er der placeret 100 kilo DAP 18-20 ved såning. Jeg har anbefalet placer
Skrevet af Vagn Lundsteen

Aktuel planteavlsrådgivning

(ProMemo 127-2021)

Den forløbne uge har været en fysisk og psykisk rutschebane – med store udfordringer i rådgivningen. Jeg har normalt ikke noget mod udfordringer, men dem, jeg har mødt i den forløbne uge, ha
Skrevet af Vagn Lundsteen

Temanummer om aktuelle udfordringer

(ProMemo 126-2021)

Temabilledet er fra Hornsherred på Sjælland i en mark, hvor hveden ikke rigtig trives. Tre forhold bestemmer succesraten. Vinteren (der var ingen sne, da det var koldt), sorten og ikke minds
Skrevet af Vagn Lundsteen

Temanummer om vækstregulering, dyser og sprøjteteknik

(ProMemo 125)

Blanding af ukrudtsmidler og vækstreguleringsmidler kan i nogle tilfælde forstærke effekten af vækstreguleringsmidlerne, så virkningen bliver for kraftig, og afgrøden derfor kan skades.
Skrevet af Vagn Lundsteen

Temanummer om såning og kvælstofprognose

(ProMemo 124-2021)

Ovenstående billede er fra vores vinterhvede forsøgsmark. Til trods for, at vi slet ikke er så hårdt ramt af vinteren på Holbækegnen som i Norddanmark, er der alligevel stor forskel på, hvor
Skrevet af Vagn Lundsteen

Temanummer om afgrødernes tilstand i det nordjyske, N-min analyser og Balaya

(ProMemo 123-20021)

Temabillede er denne gang fra Mors. Jeg vil kalde det ’Miraklet på Mors’. Generelt er markerne i det Nordvestjyske meget medtaget af den strenge frost. Især vinterbygmarkerne er helt…
Skrevet af Vagn Lundsteen

Temanummer om kvælstof som den begrænsende faktor, samt nye muligheder med Præcisions Jordbrug

(ProMemo 122-2021)

For første gang, måske ikke sidste, arrangerede vi i Plantefagligt Forum (private planteavlsrådgivere på Sjælland)
Skrevet af Vagn Lundsteen

Temanummer om N-min prøver

(ProMemo 121-2021)

Nu er frosten gået af jorden de fleste steder (dog stadig ikke på nordvendte sider i det nordligste). Så er det tid at tage jordprøver til bl.a. N-min analyse – men også for at se den aktuel
Skrevet af Vagn Lundsteen

Temanummer om Interfiller produkter

(ProMemo 120-2021)

Topbillede er fra vinterbygmark i Thy. Her er ingen grønne striber. Men det grønne skimtes mellem de visne blade. Jeg tager på en kort ’dødspatruljetur’ rundt i det nordjyske sidst i næste u
Skrevet af Vagn Lundsteen

AgroPro Danmark:

Vores nyhedsbrev ProMemo

Som medlem modtager du hver uge vores nyhedsbrev – som vi kalder ProMemo. 

Se et eksempel på et ProMemo her

AgroBalance - hvad er det?

AgroBalance er et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

Ligevægtsprincippet

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv).

Kilde: Europa-Parlamentet 

Følg AgroPro Danmark på facebook

undefined

Bliv medlem

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.