Temanummer om vårafgrøder (ProMemo 60-2019)
Temanummer om vårafgrøder (ProMemo 60-2019)

De sidste år er der sket et stort skred opad på vårbyg-området. Flere af vores kunder høster mellem 9 og 10 tons pr. hektar. Det er lidt i strid med den gængse opfattelse. I Englan…

Temanummer om målrettede efterafgrøder (ProMemo 59-2019)
Temanummer om målrettede efterafgrøder (ProMemo 59-2019)

Egentligt skulle dette ProMemo have handlet om vårafgrøder, men det bliver næste uge. Vi blev snigløbet af mandagens politiske forlig om tredobling af efterafgrødearealet. Hele uge…

Temanummer om etableringssystemer (ProMemo 58-2019)
Temanummer om etableringssystemer (ProMemo 58-2019)

En såmaskine holder ikke evigt. Så er spørgsmålet: ”Skal jeg købe en tilsvarende, eller er det på tide at kigge efter andre muligheder?” I fodboldverdenen er der en vending, der he…

Temanummer om AgriTechnica 2019 (ProMemo 57-2019)
Temanummer om AgriTechnica 2019 (ProMemo 57-2019)

Mandag og tirsdag i denne uge (11.-12. november) var vi på AgriTechnica, den store landbrugsmesse, der afholdes hvert andet år i Hannover. Det er verdens største landbrugsmesse og …

Hvorfor slog vi ikke verdensrekordforsøget ? (ProMemo 56-2019)
Hvorfor slog vi ikke verdensrekordforsøget ? (ProMemo 56-2019)

Jeg har for nylig holdt et indlæg on, hvorfor vi ikke kunne slå verdensrekorden i hvedeudbytte i år. Dette indlæg - i form af nogle powerpoint-præsentationer - vil jeg meget gerne …

Temanummer om svampebekæmpelse 2020 (ProMemo 55-2019)
Temanummer om svampebekæmpelse 2020 (ProMemo 55-2019)

Jeg har længe med fuld overbevisning skrevet og snakket om de nye svampemidler, der kommer til kommende sæson. Det var sikkert og vist, at vi fik mindst to nye super-svampemidler. …

Temanummer om jordens frugtbarhed (ProMemo 54-2019)
Temanummer om jordens frugtbarhed (ProMemo 54-2019)

Dette ProMemo er kraftig inspireret af professor Jørgen E. Olesen, der holdt et indlæg om jordens vitalitet på AgroPros Planteavlsdag d. 27. januar 2018. Professoren hævder, at jor…

Temanummer om gødningsstrategier (ProMemo 53-2019)
Temanummer om gødningsstrategier (ProMemo 53-2019)

I vores indkøbsselskab AgroSupport har vi netop afsluttet en ny gødningsindkøbsrunde. Gødningspriserne er faldet i forhold til i sommer. Faldende efterspørgsel og vigende olieprise…

Vi har en plan for at have noget at rette i (ProMemo 52-2019)
Vi har en plan for at have noget at rette i (ProMemo 52-2019)

Planlægning er en svær ting. Specielt for planteavlere i et vådt år. De fleste planer med datoer for optimale behandlinger er smidt over skulderen og erstattet at hjælpepakker og n…

Temanummer om aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 51-2019)
Temanummer om aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 51-2019)

Temperaturerne falder kraftigt nu. Vi er tæt på frysepunktet om natten. Jorden er kølet ned under 10 grader nu de fleste steder. Det betyder, at vi kan udføre Kerb-sprøjtning i vin…

Temanummer om aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 50-2019)
Temanummer om aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 50-2019)

I nogle områder er der slet ikke rapsplanter – i andre områder mistrives rapsen. Der mangler planter, og mange planter ligger hen langs jorden, slappe og udsatte for vind og vejr. …

Temanummer om resistens (ProMemo 49-2019)
Temanummer om resistens (ProMemo 49-2019)

Alt er nemt, når du ved, hvordan du skal gøre. Det gælder også for ukrudt. Men selv med stor viden og erfaring er der alligevel udfordringer, der ikke er helt så nemme at løse. De…

AgroBalance

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

 

LIGEVÆGTSPRINCIPPET

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet

 

Følg AgroPro Danmark på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.

Bliv medlem