Kold tyrker (ProMemo 27-2019)
Kold tyrker (ProMemo 27-2019)

Jeg ved godt, at jeg ikke skal skrive om vejret, for det kan vi ikke gøre noget ved, men det er alligevel mærkeligt og helt i skoven. I Norge meldes om skovbrande på grund af tørke…

Temanummer om additiver (ProMemo 26-2019)
Temanummer om additiver (ProMemo 26-2019)

Dette nummer af ProMemo omhandler sprøjteteknik og additiver. Jeg har de sidste par år fået en del kunder, der anvender Danfoil sprøjter. Det skulle jeg lige vænne mig til. Jeg er …

Temanummer om vækstregulering, part 2 (ProMemo 25-2019)
Temanummer om vækstregulering, part 2 (ProMemo 25-2019)

Som skrevet i sidste ProMemo 24 er vækstregulering mange ting. Det er ikke kun forkortning af planterne. Det er ligeså ofte en stimulering af sideskud og/eller en hæmning af hoveds…

Temanummer om vækstregulering, part 1 (ProMemo 24-2019)
Temanummer om vækstregulering, part 1 (ProMemo 24-2019)

Til trods for tre ugers udsættelse af foråret er potentialet stadig stort de fleste steder. De fleste har gødet første gang og er klar til næste tildeling. Det er vigtigt at vedlig…

Temanummer om plantesaftanalyser og mikronæringsstoffer (ProMemo 23-2019)
Temanummer om plantesaftanalyser og mikronæringsstoffer (ProMemo 23-2019)

Mikronæringsstofferne hører til i den øverste del af udbyttepyramiden. Hvis udbyttepotentialet er lavt, er det ofte ikke rentabelt at tilføre dem. Til gengæld må de ikke mangle, nå…

Temanummer om sprøjteplaner (ProMemo 22-2019)
Temanummer om sprøjteplaner (ProMemo 22-2019)

Gul- og brunrust i hvede, rug og tritikale, og bygrust i vinterbyg, samt meldug i alle overvintrende kornarter. Det er hvad, vi starter op med at bekæmpe. Værst er det i Syd- og Øs…

Så er det såtid! (ProMemo 21-2019)
Så er det såtid! (ProMemo 21-2019)

Jeg ved godt, at det virker provokerende, selvom det er ment som motiverende. Mange står aktuelt på ski, …”og så skriver ’han’, at vi skal så!” Du skal måske ikke så nu, men det er…

Temanummer om eftervirkning af efterafgrøder og gødning til vinterraps (ProMemo 20-2019)
Temanummer om eftervirkning af efterafgrøder og gødning til vinterraps (ProMemo 20-2019)

Jeg medgiver, at det er overraskende, at der i de fleste analyser er så lidt kvælstof i jorden. Vi ville nok alle sammen have troet, at der var mere at gøre godt med ovenpå den var…

Opfølgning på N-min analyserne (ProMemo 19-2019)
Opfølgning på N-min analyserne (ProMemo 19-2019)

Der tikker N-min analyser ind hver dag. Dejligt, at så mange har valgt at følge vores råd. Stor er overraskelsen de fleste steder over, hvor lidt mineraliseret kvælstof, der findes…

Temanummer om gødning efter potentiale (ProMemo 18-2019)
Temanummer om gødning efter potentiale (ProMemo 18-2019)

Datoen har rundet 1. februar. Det er nu muligt at tilføre handels- og husdyrgødning, hvor der ikke er snedække eller jorden er frossen ned i 10 cm dybde. Heldigvis er jorden stadig…

Temanummer om N-min. (ProMemo 17-2019)
Temanummer om N-min. (ProMemo 17-2019)

Når frosten er gået af jorden igen, er det tid at udtage jordprøver med det formål at måle hvor meget tilgængeligt kvælstof, der er til stede ved vækststart. Dette er vigtigere end…

Scener fra en Plantekongres (ProMemo 16-2019)
Scener fra en Plantekongres (ProMemo 16-2019)

Vanen tro var jeg til Plantekongres i Herning Kongrescenter d. 15. januar. Vanen tro var jeg der kun om tirsdagen, og vanen tro var der gode og mindre gode indlæg. Jeg vil i dette …

AgroBalance

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

 

LIGEVÆGTSPRINCIPPET

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet

 

Følg AgroPro Danmark på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.

Bliv medlem