Temanummer om vækstregulering og ukrudtsbekæmpelse (ProMemo 75-2020)
Temanummer om vækstregulering og ukrudtsbekæmpelse (ProMemo 75-2020)

Når jeg har været på Bornholm på mandag, har jeg været hele landet rundt første gang. Og det er meget forskelligt, hvad jeg ser. De store områder, der har fået ekstra meget regn, e…

Såtid og andet godt (ProMemo 74-2020)
Såtid og andet godt (ProMemo 74-2020)

Man får sjældent løn som fortjent, men som forventet. Det er der et gammelt ordsprog, der siger. Endnu engang er kvælstofprognosen politisk bestemt. De vådeste 6 måneder nogensinde…

Efter regn kommer sol (ProMemo 73-2020)
Efter regn kommer sol (ProMemo 73-2020)

Overskriften skulle dække over det vigtige i at udnytte alle minutter, hvor der kan køres gødning ud – også selv om der bliver spor, og gerne mere end gødningsplanen siger. For de …

Fokus på afgrødernes status (ProMemo 72-2020)
Fokus på afgrødernes status (ProMemo 72-2020)

Den aktuelle situation i marken begynder at stresse både mennesker og planter. Nogle fik listet sig ud med noget gødning i starten af februar, og siden har der stort set ikke været…

Planteværnsseminar - og fokus på såtider (ProMemo 71-2020)
Planteværnsseminar - og fokus på såtider (ProMemo 71-2020)

Nedbør bremser for al god latin og vores filosofi om at være tidligt i marken med gødning og etablering af vårsæd. For de, der oplevede frost i går aftes, blev det hurtigt opbrudt …

Temanummer om kontrol (ProMemo 70-2020)
Temanummer om kontrol (ProMemo 70-2020)

Ca. 10 % af alle landbrugsbedrifter skal hvert år have en form for kontrol. Hvis der findes uoverensstemmelser ved et kontrolbesøg, kan landbrugeren være stort set sikker på, at de…

Temanummer om N-min. analyser (ProMemo 69-2020)
Temanummer om N-min. analyser (ProMemo 69-2020)

Mens vi venter på at kunne køre gødning i marken, kan tiden passende bruges til at få målt, hvad der er af gødning i jorden. Ikke kun kvælstof, men også de andre næringsstoffer. Ma…

Temanummer om at tilpasse indsatsen til potentialet (ProMemo 68-2020)
Temanummer om at tilpasse indsatsen til potentialet (ProMemo 68-2020)

Aldrig har der været så store variationer mellem afgrøderne, mellem landsdelene. De store regnmængder, især i Nord- og Vestjylland, men også i Vestsjælland, har efterladt store omr…

Planteavlsdag med fokus på faglig bæredygtighed (ProMemo 67-2020)
Planteavlsdag med fokus på faglig bæredygtighed (ProMemo 67-2020)

PLanteavlsdagene i Roskilde og Horsens har været supergode. Vi har nok alle taget noget viden med hjem, som vi kan anvende på den ene eller anden måde.

Temanummer om gødskning - med fokus på især vinterraps (ProMemo 66-2020)
Temanummer om gødskning - med fokus på især vinterraps (ProMemo 66-2020)

Vi nærmer os den 1. februar, hvor det i princippet er tilladt at tilføre gødning i form af handelsgødning eller husdyrgødning. At det så er de færreste steder, der kan køres, er en…

Temanummer om kulstofbinding og CO2-balance (ProMemo 65-2020)
Temanummer om kulstofbinding og CO2-balance (ProMemo 65-2020)

Den 2. januar sendte jeg en mail til Troels Toft, sektordirektør for Planter på SEGES, samt til Torben Hansen, formand for planter, Landbrug og Fødevarer. Årsagen var, at jeg i for…

Temanummer om sprøjteplaner, forår 2020 (ProMemo 64-2020)
Temanummer om sprøjteplaner, forår 2020 (ProMemo 64-2020)

Igen i år er der sket meget på planteværnssiden. Der er kommet nye ukrudtsmidler og svampemidler. Insektmidler og svampemidler er udgået, og gamle kendinge er kommet på ”nye flaske…

AgroPro Danmark

Aflysning af ekskursion til Sverige og Polen

Da Corona-krisen forventes at vare mindst 12 uger, inden den er aftagende, har vi valgt at aflyse ekskursionen til Sverige-Polen juni 2020.

AgroBalance

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

Ligevægtsprincippet

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet 

Følg AgroPro Danmark på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.

Bliv medlem