"Udbytte er konge!" (ProMemo 105-2020)
"Udbytte er konge!" (ProMemo 105-2020)

Det er en gammel nyhed, men jeg bringer den alligevel. Eric Watson, fra Ashburton, på Canterbury Plains, Sydøen på New Zealand, har slået sin egen verdensrekord i hvedeudbytte: 17,…

Temanummer om efterafgrødestrategi (ProMemo 104-2020)
Temanummer om efterafgrødestrategi (ProMemo 104-2020)

Tiden nærmer sig d. 20. oktober, hvor alle rettidigt etablerede efterafgrøder kan destrueres. Afhængig af udviklingen af efterafgrøden er det vigtigt at vurdere, hvad der skal ske …

Hvem høster mest? (ProMemo 103-2020)
Hvem høster mest? (ProMemo 103-2020)

Jeg har hørt udbytter i vinterraps fra 2,5 tons til næsten 6 tons – men hvad høstede du? Det er svært at lave benchmarking, men for dem, som vi laver planlægning for, kender vi, hv…

Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 102-2020)
Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 102-2020)

Aktuelt er lusetruslen – og dermed risikoen for havrerødsot – det alt overskyggende problem. Uanset om marken er sået 1. september eller 20.september, finder jeg lus. Og de fleste …

Aktuel rådgivning (ProMemo 101-2020)
Aktuel rådgivning (ProMemo 101-2020)

I dette ProMemo sætter jeg for alvor min troværdig på spil. Jeg får en del henvendelser omkring gule pletter på vinterrapsbladene. Pletterne er der, uanset om rapsen er sprøjtet me…

Ulven er kommet! (ProMemo 100-2020)
Ulven er kommet! (ProMemo 100-2020)

Her tænkes ikke på de importerede ulve, der for nogle år siden blev konstateret flere steder i Jylland. Ej heller på FC Midtjyllands Maskot. Det der hentydes til, er de mange gange…

Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 99-2020)
Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 99-2020)

Jeg får flere spørgsmål omkring hvor længe efter såning, du kan sprøjte med DFF. Det er bedst lige efter såning, men hvis du ikke når det, så kan du køre frem til kornet bryder ige…

Temanummer om trusler i rapsen (ProMemo 98-2020)
Temanummer om trusler i rapsen (ProMemo 98-2020)

Ovenstående billede er af en veletableret efterafgrøde med olieræddike og honningurt. Mange har ikke sået vinterraps til tiden – eller slet ikke, fordi de har valgt at så efterafgr…

Såtid (ProMemo 97-2020)
Såtid (ProMemo 97-2020)

I min verden er det stadig for tidligt at så rug og 2. års hvede, men er du færdig med ovenstående, skal du ikke holde stille med sågrejet. Vi sår, når der er godt såbed. Datoen er…

Retfærdighed (ProMemo 96-2020)
Retfærdighed (ProMemo 96-2020)

Retfærdighed: Hvad med efterafgrøderne? Mange har kørt og sået efterafgrøder, hvor de i stedet kunne have sået vinterraps. Nu er det for tørt mange steder til at så vinterraps. Her…

Temanummer om efterårsbehandlinger (ProMemo 95-2020)
Temanummer om efterårsbehandlinger (ProMemo 95-2020)

Knapt har vi høstet, før næste sæsons planer skal være på plads. For alle de, som har sendt afgrødeplaner, eller som har reageret på henvendelsen fra Mads, er der lavet planer, som…

Specialnummer om rapssorter (ProMemo 94-2020)
Specialnummer om rapssorter (ProMemo 94-2020)

Udfordringen med rapsforsøg er, at de ofte bliver høstet kort før den nye sæson starter. Selv med en tidlig høst, som i år, er der flere, der høster vinterraps senere, end den nye …

AgroPro Danmark

AgroBalance

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

Ligevægtsprincippet

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet 

Følg AgroPro Danmark på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.

Bliv medlem