Temanummer om overvintring og udbytter i vinterbyg

(ProMemo 142-2021)

Når vi skal vurdere sorternes overvintringsevne, plejer vi at kigge mod Sverige. Klimaet og vintrene er normalt mere barske, end hvad vi kender i Danmark. Alligevel er der en vis sammenhæng
Skrevet af Vagn Lundsteen

PODCAST: Temanummer om goldfodsyge, knoldbægersvamp og glyfosat

(ProMemo 141-2021)

Skrevet af Vagn Lundsteen

Temanummer om goldfodsyge, knoldbægersvamp og glyfosat

(ProMemo 141-2021)

Goldfodsygen viser sit grimme ansigt for tiden. Især hvedemarker, der har stået flot ind til nu, blegner i pletter. Værst ser det ud, hvor resten af marken stadig står grøn.
Skrevet af Vagn Lundsteen

PODCAST: Temanummer om gødning, engelske forsøg med vinterraps og vinterhvede

Skrevet af Vagn Lundsteen

Temanummer om gødning, engelske forsøg med vinterraps og vinterhvede

(ProMemo 140-2021)

Handelsgødninger er steget meget i pris. Det kommer nok ikke bag på nogen. Men at stigningerne for nogle varer er så voldsomme, kom nok alligevel bag på de fleste – inklusive mig, som ellers
Skrevet af Vagn Lundsteen

PODCAST: Temanummer om vinterrapssorter, kalk og mellemafgrøder (ProMemo 139-2021)

Skrevet af Vagn Lundsteen

Temanummer om vinterrapssorter, kalk og mellemafgrøder

(ProMemo 139-2021)

Temabilledet viser tilgængeligheden af de essentielle næringsstoffer. pH 7 er det optimale for optagelsen af næringsstoffer. Da reaktionstallet er udtrykt som pH 7 plus 0,5, er det optimale
Skrevet af Vagn Lundsteen

Ozon, hvedesorter og tørkefølsomhed

(ProMemo 138-2021)

Tørken viser sit grimme ansigt på Sjælland nu. Stort set ikke en eneste mark er upåvirket – med visne eller krøllede faneblade. Hvor andre fik pænt meget regn i den forløbne uge, fik vi kun
Skrevet af Vagn Lundsteen

Temanummer om kontrol

(ProMemo 137-2021)

Jeg bliver jævnligt spurgt, om der er en større frekvens af kontroller og gødningssager blandt vores kunder. Det har jeg hidtil afvist, men i skrivende stund er jeg ikke helt så overbevist.
Skrevet af Vagn Lundsteen

Temanummer om blokdyrkning, ”nye afgrøder” og nye tanker

(ProMemo 136-2021)

En ringe vårbyg mange steder, de store arealer med efterafgrøder og deraf påtvungne efterafgrøder, stigende problemer med græsukrudt og fortsat krav om effektivisering. Alt dette øger fokus
Skrevet af Vagn Lundsteen

Skulpegødskning og anden aktuel planteavlsrådgivning

(ProMemo 135-2021)

Temabilledet er ’Ugens Havremark’. Den er sået først i marts og er nu ca. en halv meter høj. Viser endnu en gang, hvor vigtigt tidlig såning er. Ja, ja, jeg ved godt, at det er det muliges k
Skrevet af Vagn Lundsteen

Temanummer om græsukrudt

(ProMemo 134)

Selvom der er længe til, at vi skal sprøjte ukrudt i vintersæden, er dette emne absolut aktuelt, da det nu aktuelt er til at vurdere, hvad der har virket og ikke.
Skrevet af Vagn Lundsteen

AgroPro Danmark:

Vores nyhedsbrev ProMemo

Som medlem modtager du hver uge vores nyhedsbrev – som vi kalder ProMemo.

Se et eksempel på et ProMemo her.

Udover dette modtager du det også ProMemo som en Podcast – altså en lydfil, som du kan lytte til, mens du sidder i bilen, traktoren, mejetærskeren eller når du vasker stald.

AgroBalance - hvad er det?

AgroBalance er et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

Ligevægtsprincippet

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv).

Kilde: Europa-Parlamentet 

Følg AgroPro Danmark på facebook

undefined

Bliv medlem

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.