Vinterbyg på udenlandsk (ProMemo 35-2019)
Vinterbyg på udenlandsk (ProMemo 35-2019)

Som i sidste nummer af ProMemo går jeg til vores nabolande for at finde, hvad der kommer af nyt og spændende. Jeg starter i Tyskland. I Slesvig-Holsten er vinterbyg et stort emne.

Hvedesorter på engelsk (ProMemo 34-2019)
Hvedesorter på engelsk (ProMemo 34-2019)

Livet er fuld af kompromisser. Engelske hvedesorter er generelt ret korte, men med dårligere overvintring. Til gengæld har de mindre behov for vækstregulering. De tyske hvedesorter…

Voksevejr - og dog (ProMemo 33-2019)
Voksevejr - og dog (ProMemo 33-2019)

De fleste vårbygmarker ser godt ud aktuelt. De har haft glæde af det kolde og mange steder fugtige vejr de sidste uger. Buskningen er flot. Hvor gødningen er placeret, er afgrødern…

Der er stadig meget at hente (ProMemo 32-2019)
Der er stadig meget at hente (ProMemo 32-2019)

Ovenstående billede er fra en vårbygmark i Polen. Den ser flot ud, den er ensartet og jævn, men virkeligheden er en anden. Når jeg sender dronen op over marken, er det en anden his…

Aktuelle trusler (ProMemo 31-2019)
Aktuelle trusler (ProMemo 31-2019)

Vil enden af trusler mod det store potentiale dog aldrig ende? Store områder med gulrustreder og rust over hele marken. Det er ikke en enestående, det er mere reglen end undtagelse…

Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 30-2019)
Aktuel planteavlsrådgivning (ProMemo 30-2019)

Der er anvendt en stor mængde POP Support (vandopløseligt fosfor) dette forår – med rigtig gode resultater. POP Support kan anvendes, når der opstår en akut fosformangel, hvor en h…

Temanummer om plantesaftanalyser (ProMemo 29-2019)
Temanummer om plantesaftanalyser (ProMemo 29-2019)

Et er at mangle vand. Noget andet er at mangle næringsstoffer på grund af vandmangel. Vand er – udover at være afgørende for væksten – også transportør af næringsstoffer op i plant…

Septoria alarm (ProMemo 28-2019)
Septoria alarm (ProMemo 28-2019)

Septoria på dette tidlige stadie er meget alvorlig. Jeg har aldrig set noget lignende. Den almindelige anbefaling, omkring 3-4 dage med regn, gælder slet ikke her. Den gælder, når …

Kold tyrker (ProMemo 27-2019)
Kold tyrker (ProMemo 27-2019)

Jeg ved godt, at jeg ikke skal skrive om vejret, for det kan vi ikke gøre noget ved, men det er alligevel mærkeligt og helt i skoven. I Norge meldes om skovbrande på grund af tørke…

Temanummer om additiver (ProMemo 26-2019)
Temanummer om additiver (ProMemo 26-2019)

Dette nummer af ProMemo omhandler sprøjteteknik og additiver. Jeg har de sidste par år fået en del kunder, der anvender Danfoil sprøjter. Det skulle jeg lige vænne mig til. Jeg er …

Temanummer om vækstregulering, part 2 (ProMemo 25-2019)
Temanummer om vækstregulering, part 2 (ProMemo 25-2019)

Som skrevet i sidste ProMemo 24 er vækstregulering mange ting. Det er ikke kun forkortning af planterne. Det er ligeså ofte en stimulering af sideskud og/eller en hæmning af hoveds…

Temanummer om vækstregulering, part 1 (ProMemo 24-2019)
Temanummer om vækstregulering, part 1 (ProMemo 24-2019)

Til trods for tre ugers udsættelse af foråret er potentialet stadig stort de fleste steder. De fleste har gødet første gang og er klar til næste tildeling. Det er vigtigt at vedlig…

AgroBalance

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

 

LIGEVÆGTSPRINCIPPET

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet

 

Følg AgroPro Danmark på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.

Bliv medlem